Lanekiren logoa

Kontabilitate orokorra

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 466

Aurkibidea

 • I. OINARRIZKO KONTZEPTUAK
  • 1. SARRERA: ZER DA ENPRESA?
  • 2. KONTABILITATEA, ZERTARAKO?
 • II. ONDAREA
  • 1. ZER DA ONDAREA?
  • 2. INBENTARIOA
  • 3. EGOERA-BALANTZEA
  • 4. ONDARE-MULTZOAK
  • 5. KONTU-TAULA
 • III. KONTABILITATE-PROZESUA
  • 1. ONDARE-ALDAKETAK
  • 2. EGUNKARI LIBURUA
  • 3. LIBURU NAGUSIA
  • 4. EGIAZTAPEN-BALANTZEA
  • 5. EKITALDIAREN AMAIERA
  • 6. KONTABILITATE-LIBURUEI BURUZKO ARAUAK
 • IV. EROSKETAK ETA SALMENTAK
  • 1. SARRERA
  • 2. ZER DA BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA (BEZa)? NOLA KONTABILIZATZEN DA?
  • 3. EROSKETAK
  • 4. SALMENTAK
  • 5. BEZEROEN KAUDIMEN-GABEZIA
  • 6. ITZULTZEKO ONTZIKIAK ETA ENBALAJEAK
  • 7. ERREGULARIZAZIOA
 • V. GASTUAK ETA SARRERAK
  • 1. SARRERA
  • 2. GASTUAK
  • 3. SARRERAK
 • VI. ALTXORTEGIA ETA FINANTZIAZIOA
  • 1. NOLA ETA ZERTARAKO KUDEATU ALTXORTEGIA?
  • 2. ESKURA ORDAINDU EDO KOBRATZEA
  • 3. BANKUTIK ORDAINDU EDO KOBRATZEA
  • 4. KREDITUZ ORDAINDU EDO KOBRATZEA
  • 5. BESTE KREDITU BATZUK LORTZEA
  • 6. INBERTSIOAK EGITEA
 • VII. IBILGETUA
  • 1. KONTZEPTUA
  • 2. IBILGETUKO ELEMENTUEN KONTABILIZAZIOA
  • 3. AMORTIZAZIOA
  • 4. IBILGETU MATERIALEKO ELEMENTUEN SALMENTA
 • VIII. GALERAK ETA IRABAZIAK
  • 1. ZERGAK
  • 2. EKITALDIKO GALERAK
  • 3. EKITALDIKO IRABAZIAK

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2006
Egileak
 • .
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntz Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...