Lanekiren logoa

Lehen laguntzak eta uretako sorospena

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 693

Aurkibidea

 • LEHEN SOROSPENAK
 • 1. SALBAMENDUA ETA LEHEN SOROSPENAK
  • 1.1. Sarrera
  • 1.2. Sorospen-katea
  • 1.3. Soroslearen profila
 • 2. ZAURITUAREN LEHEN SOROSPENA
  • 2.1. Soroslearen jokabidea istripu bat gertatzen denean
 • 3. BIZI-ZANTZUAK
  • 3.1. Bizi-zantzuak
 • 4. ODOLJARIOAK EDO ODOL-GALTZEAK
  • 4.1. Definizioa
  • 4.2. Sailkapena
  • 4.3. Zantzu eta sintomak
  • 4.4. Lehen sorospenak kanpoko odoljarioetan
  • 4.5. Lehen sorospenak barneko odoljarioetan
  • 4.6. Berezko zuloetatik kanporatutako barneko odoljarioak
 • 5. ZAURIAK, ERREDURAK ETA ELEKTRIZITATEAREN ONDORIOZKO KALTEAK
  • 5.1. Zauriak
  • 5.2. Erredurak
  • 5.3. Produktu kimikoek eragindako erredurak. Kaustikazioak
  • 5.4. Elektrizitateak eragindako erredurak
 • 6. MAKADURA (KONTUSIOA), LUXAZIOA ETA HEZUR-HAUSTURAK
  • 6.1. Sarrera. Traumatismoaren definizioa
  • 6.2. Makadura edo kontusioa
  • 6.3. Sintomak eta zantzuak
  • 6.4. Sorospen larria
  • 6.5. Immobilizazioa lortzeko beste metodo batzuk
  • 6.6. Hesgailuak
  • 6.7. Garraiatzeko eta itxaroteko posizio edo jarrerak
  • 6.8. Kalte larririk gabekoen garraioa
 • 7. BIHOTZ-BIRIKEN OINARRIZKO ONERATZEA
  • 7.1. Biziraupen-katea
  • 7.2. Erne erreparatu beharreko zantzuak eta arrisku-faktoreak
  • 7.3. Bihotz-biriken oinarrizko oneratzea helduengan
  • 7.4. Bihotz-biriken oinarrizko oneratzea urtebete eta zortzi urte bitarteko haurrengan
  • 7.5. Bihotz-biriken oinarrizko oneratzea urtebete baino gutxiagoko haurrengan
  • 7.6. Noiz gelditu behar da BBB egiten?
 • 8. OINARRIZKO BIZI-EUSKARRIA
  • 8.1. Sarrera
  • 8.2. Arnasbidearen aireztapena hobetzen duten sistemak
  • 8.3. Aireztapen artifizialerako gailuak
  • 8.4. Oxigenoterapia
  • 8.5. Kanpoko desfibrilazio automatikoa
 • 9. BUREZUR ETA GARONDOKO BIZKARREZURREKO TRAUMATISMOAK
  • 9.1. Bizkarrezur eta burezurreko traumatismoak
  • 9.2. Kaltetu traumatikoa mugitzea eta immobilizatzea
 • 10. GORPUTZ ARROTZAK
  • 10.1. Gorputz arrotzaren definizioa
  • 10.2. Oztopoa arnasbidean
  • 10.3. Arnasbideko eragozpen osagabea duten helduen kasurako jokabidea
  • 10.4. Eragozpen osoa duten helduen kasurako jokabidea
  • 10.5. Konorterik gabeko helduen kasuetako jokabidea
  • 10.6. Arnasbideko eragozpen osagabea duten haurren kasurako jokabidea (urtebete eta zortzi urte bitartean)
  • 10.7. Arnasbideko eragozpen osoa duten konortedun haurren kasurako jokabidea (urtebete eta zortzi urte bitartean)
  • 10.8. Konorte gabeko haurren kasurako jokabidea (urtebete eta zortzi urte bitartean)
  • 10.9. Arnasbideko eragozpen osagabea duten bularreko haurren kasurako jokabidea
  • 10.10. Arnasbideko eragozpen osoa duten konortedun bularreko haurren kasurako jokabidea
  • 10.11. Arnasbidean traba duten konorterik gabeko bularreko haurren kasurako jokabidea
  • 10.12. Bestelako egoera batzuk
 • 11. BESTELAKO OSASUN-LARRIALDIAK
  • 11.1. Lipotimiak edo sinkopeak
  • 11.2. Diabetea
  • 11.3. Diabetikoaren hipogluzemia zorrotza
  • 11.4. Gorputz-dardarak
  • 11.5. Arnasketa-larrialdiak haurretan
 • 12. HOTZAK ETA BEROAK SORTURIKO ONDOEZAK
  • 12.1. Beroak eragindako ondoezak
  • 12.2. Hotzak eragindako ondoezak
 • 13. HOZKADAK, EZTENKADAK ETA POZOIDURAK
  • 13.1. Pozoidurak
  • 13.2. Eztenkada eta hozkaden pozoidurak
 • 14. OINARRIZKO BOTIKINA
  • 14.1. Oinarrizko botikina
  • 14.2. Material lagungarriak
  • 14.3. Botikin kaxa
 • URETAKO SALBAMENDUA
 • 15. SARRERA
  • 15.1. Uretako soroslearen oinarrizko prestakuntza
 • 16. PRINTZIPIO OROKORRAK
  • 16.1. Prebentzioa
  • 16.2. Zainketa
  • 16.3. Kontrola
  • 16.4. Prestutasuna
  • 16.5. Diagnostikoa eta ekintza
  • 16.6. Ebaluaketa
 • 17. FLOTAZIOA
  • 17.1. Flotazio estatikoa
  • 17.2. Flotazio dinamikoa
  • 17.3. Flotazio ez-zuzena
  • 17.4. Salbamendua jantziarekin
 • 18. LEKUAREN ARABERAKO SALBAMENDUA
  • 18.1. Igerilekua
  • 18.2. Ur-parkeak
 • 19. MATERIALA
  • 19.1. Materiala
 • 20. EKINTZEN SEKUENTZIA ETA ANTOLAKUNTZA
  • 20.1. Ekintzen sekuentzia
  • 20.2. Uretako salbamenduaren antolakuntza
 • 21. URETARA SARTZEKO MODUAK
  • 21.1. Uretara sartzeko kontuan izan beharreko faktoreak
  • 21.2. Sarrera egokiaren arrazoiak
  • 21.3. Uretara sartzeko moduak
 • 22. KONTROLA
  • 22.1. Itzuriak
  • 22.2. Itzuri-teknikak
 • 23. ATOIAN ERAMATEA
  • 23.1. Definizioa eta printzipio orokorrak
  • 23.2. Atoian eramateko sistemak
  • 23.3. Atoian eramateko metodoen deskribapena
 • 24. KALTETUA URETATIK ATERATZEKO SISTEMA
  • 24.1. Oinarrizko kontzeptuak
  • 24.2. Lekuaren araberako sistemak
  • 24.3. Arnasketa artifiziala uretan
 • 25. URETAN KOLPATUTAKO KALTETUA
  • 25.1. Salbamendu sekuentzia
  • 25.2. Lau sorosleko talde batean bakoitzak bete beharreko funtzioak
 • 26. MURGILKETA
  • 26.1. Murgiltzeko erak
  • 26.2. Murgilketa egiteko printzipioak
  • 26.3. Hondoratutako gorputza bilatzea
 • 27. URETAKO SOROSPENA KIROL GISA
  • 27.1. Kirol ikusgarria
  • 27.2. Igerilekuan
  • 27.3. Ur zabaletan
 • 28. SOROSLEARENTZAKO AHOLKU BALIAGARRIAK
  • 28.1. Babes eta ekintzarako materialak
  • 28.2. Auto-babeserako baliabideak
  • 28.3. Eguzki-izpietatik gure azala babesteko neurriak (Skin Cancer Foundation)
  • 28.4. Erabiltzailearekiko komunikazioa
  • 28.5. Soroslearen jarrera
  • 28.6. Beste taldekideekiko komunikazioa eta beste errekurtso batzuk
 • 29. LEGEDIA
  • 29.1. Lanbidearen lege-eremua
  • 29.2. Soroslearen ardura zibil eta penala
  • 29.3. Arduragabekeria
  • 29.4. Ondorioak
  • 29.5. Soroslearen kode deontologikoa
 • GEHIGARRIAK
  • Bibliografia
  • Hitzen taula

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2009
Egileak
 • <i>Lehen laguntzak eta uretako sorospena</i>
 • Edurne Lizarazu Casamayor eta Lizar Irazusta Etxeberria, dakit argitaldaria
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...