Lanekiren logoa

Makina elektrikoen mantentzea

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 91

Aurkibidea

 • 1 MAKINA ELEKTRIKOEN LANTEGIA: SARRERA
 • 1.1 Lantegiko makina osagarriak
 • 1.2 Erreminta osagarriak
 • 1.3 Lehortzeko labea
 • 1.4 Neurri mekanikoak hartzeko tresnak
 • 1.5 Neurri elektrikoak hartzeko tresnak
 • 1.6 Makina elektrikoak eta saiakuntzak egiteko elementu osagarriak
 • 1.7 Elektrizitatean gehien erabiltzen diren ikurrak
 • 1.8 Harilkatzeko makinen ekipoa
 • 1.9 Harilkatzeko materialak
 • 1.10 Instalazio elektrikoak
 • 1.11 Segurtasun-arauak
 • 1.12 Lantegiko ariketak
 • 1.13 Autoebaluazioa
 • 2 POTENTZIA TXIKIKO TRANSFORMADORE ELEKTRIKOAK ERAIKITZEA
 • 2.1 Transformadorearen egituraketa
 • 2.2 Transformadorearen funtzionamendu-printzipioa
 • 2.3 Potentzia txikiko transformadoreei dagokien kalkulu analitikoa
 • 2.4 Transformadorea eraikitzeko prozesua
 • 2.5 Adibide ebatziak
 • 2.6 Transformadoreak eta autotransformadoreak konpontzea
 • 2.7 Transformadore txikiei dagozkien kalkuluak abakoen bidez egitea
 • 2.8 Lantegiko ariketak
 • 2.9 Autoebaluazioa
 • 3 TRANSFORMADORE ELEKTRIKOEN SAIAKUNTZAK
 • 3.1 Funtzionamendua hutsean
 • 3.2 Zirkuitulaburreko saiakuntza
 • 3.3 Errendimendua
 • 3.4 Tenperatura neurtzea
 • 3.5 Isolamendu- eta jarraitasun-neurketak
 • 3.6 Olioaren zurruntasun dielektrikoaren saiakuntza
 • 3.7 Lantegiko ariketak
 • 3.8 Autoebaluazioa
 • 4 KORRONTE ZUZENEKO MAKINAK ETA BEREN HARILKATUAK
 • 4.1 Korronte zuzeneko makina elektrikoen egituraketa
 • 4.2 Harilkatu induktorea
 • 4.3 Kommutazioko harilkatua
 • 4.4 KZeko makinaren borne-plaka
 • 4.5 Harilkatu induzitua
 • 4.6 Harilkatu teilakatu bakunak
 • 4.7 Harilkatu teilakatu bakunen adibide ebatziak
 • 4.8 Harilkatu teilakatu anizkoitzak
 • 4.9 Harilkatu teilakatu bikoitzen adibide ebatziak
 • 4.10 Serieko haril uhinkatuak
 • 4.11 Haril uhinkatuei dagozkien kalkuluak egiteko prozesua
 • 4.12 Serieko haril uhinkatuen adibide ebatziak
 • 4.13 Lantegiko ariketak
 • 4.14 Autoebaluazioa
 • 5 KORRONTE ZUZENEKO MAKINAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA
 • 5.1 KZeko makina elektrikoen mantentze-programen interpretazioa
 • 5.2 KZeko makinen prebentzioko mantentzean erabili beharreko tresnak, gailuak eta erreminta
 • 5.3 Prebentziozko mantentzerako beharrezko eragiketen hurrenkera
 • 5.4 KZeko makina elektrikoen induzituak berriz harilkatzea
 • 5.5 Haril polarrak eraikitzea
 • 5.6 Eginiko lanari buruzko txostena
 • 5.7 Baliozko segurtasun-arauak
 • 5.8 Lantegiko ariketak
 • 5.9 Autoebaluazioa
 • 6 KORRONTE ZUZENEKO MAKINA ELEKTRIKOEN SAIAKUNTZAK
 • 6.1 Korronte zuzeneko makinak borne-plakaren bidez identifikatzea
 • 6.2 Kitzikapen independenteko dinamoaren funtzionamendua
 • 6.3 Dinamo autokitzikatuak
 • 6.4 Serieko kitzikapeneko dinamoen funtzionamendua
 • 6.5 Shunt-kitzikapeneko dinamoa
 • 6.6 Shunt-kitzikapeneko dinamorako erregulazio-ezaugarriak
 • 6.7 Korronte zuzeneko motorra
 • 6.8 Tenperatura-aldaketak makinetan
 • 6.9 Eginiko saiakuntzei buruzko txostena
 • 6.10 Baliozko segurtasun-arauak
 • 6.11 Lantegiko ariketak
 • 6.12 Autoebaluazioa
 • 7 KORRONTE ALTERNOKO MAKINAK ETA BEREN HARILKATUAK
 • 7.1 Korronte alternoko makinaren egituraketa
 • 7.2 KAko makinetako harilkatuen sailkapena
 • 7.3 Harilkatu zentrokide trifasikoei dagozkien kalkuluak
 • 7.4 KAko motor elektrikoen abiadura
 • 7.5 Harilkatu zentrokide trifasikoen adibide ebatziak
 • 7.6 Abiatze-zirkuitudun motor monofasikoetako harilkatuak
 • 7.7 Harilkatu monofasikoen adibide ebatziak
 • 7.8 Harilkatu eszentrikoak
 • 7.9 Geruza bakarreko eta bi geruzako harilkatu eszentrikoen adibide ebatziak
 • 7.10 Korronte alternoko haril uhinkatuak
 • 7.11 Haril uhinkatu trifasikoen adibide ebatziak
 • 7.12 KAko makinako borne-plaka
 • 7.13 Lantegiko ariketak
 • 7.14 Autoebaluazioa
 • 8 KORRONTE ALTERNOKO MAKINA ELEKTRIKOAK MANTENTZEA ETA KONPONTZEA
 • 8.1 KAko makinetarako mantentze-programak interpretatzea
 • 8.2 KAko makinen prebentzioko mantentzean erabili beharreko tresnak, gailuak eta erremintak
 • 8.3 Prebentziozko mantentzerako beharrezko eragiketen hurrenkera
 • 8.4 KAko makina elektrikoak berriz harilkatzea
 • 8.5 Eginiko lanari buruzko txostena
 • 8.6 Tentsioaren, maiztasunaren eta abiaduraren ezaugarriak aldatzeko berriz harilkatzea
 • 8.7 Baliozko segurtasun-arauak
 • 8.8 Lantegiko ariketak
 • 8.9 Autoebaluazioa
 • 9 KORRONTE ALTERNOKO MAKINA ELEKTRIKOEN SAIAKUNTZAK
 • 9.1 Korronte alternoko makinetako borne-plaka
 • 9.2 Alternadorea eta parte nagusiak
 • 9.3 Alternadorearen funtzionamendu-printzipioa
 • 9.4 Kitzikapen independenteko eta autokitzikapeneko alternadoreak
 • 9.5 Alternadorearen saiakuntza hutsean
 • 9.6 Sorgailu sinkronoaren zirkuitulaburreko saiakuntza
 • 9.7 Sorgailu sinkronoa kargapean
 • 9.8 Motor sinkronoak
 • 9.9 Motor asinkronoak
 • 9.10 Tenperatura-aldaketak makinetan
 • 9.11 Eginiko saiakuntzei buruzko txostena
 • 9.12 Baliozko segurtasun-arauak
 • 9.13 Lantegiko ariketak
 • 9.14 Autoebaluazioa

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2001
Egileak
 • Mantenimiento de máquinas eléctricas. Juan José Manzano Ornego
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntz zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...