Lanekiren logoa

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (2010ean eguneratua)

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 141

Aurkibidea

 • 1. SARRERA
  • 1.1. ZER da PFEZ?
  • 1.2. NORK aitortu behar du?
  • 1.3. NORK EZ du aitortu behar?
  • 1.4. ZER aitortu behar da?
  • 1.5. ZER EZ da aitortu behar?
  • 1.6. Jarduerak
  • 1.7. BANAKAKO eta BATERAKO tributatzea
  • 1.8. Zergaren KALKULUA
  • 1.9. Jarduerak
  • 1.10. Zergaldia eta zergaren sortzapena
  • 1.11. NOLA aurkeztu daiteke aitorpena?
  • 1.12. Aurkezteko epea
  • 1.13. Ordaintzeko moduak
  • 1.14. Aitorpena NON aurkeztu behar da?
 • 2. LANAREN ETEKINAK
  • 2.1. ZER DIRA lanaren etekinak?
  • 2.2. Dirutan kobratutako lanaren etekinak
  • 2.3. Gauzen bidezko lan-etekinak
  • 2.4. Nola kalkulatzen da gauzen bidezko lan-etekinen balioa?
  • 2.5. Ez dira gauzen bidezko etekintzat hartuko
  • 2.6. Lanaren etekin osoa
  • 2.7. Jarduerak
  • 2.8. Lanaren etekin osoa: kasu bereziak
  • 2.9. Jarduerak
  • 2.10. Lanaren etekin garbia
  • 2.11. Jarduerak
  • 2.12. Etekinen gaineko atxikipenak
  • 2.13. Jarduerak
  • 2.14. Ordaintzailearen betebeharrak
  • 2.15. Jarduerak
 • 3. KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK
  • 3.1. ZER DIRA kapital higiezinaren etekinak?
  • 3.2. NOLA KALKULATZEN DA kapital higiezinaren etekin osoa?
  • 3.3. Kapital higiezinaren etekin garbia
  • 3.4. Etekinen gaineko atxikipenak
  • 3.5. Ordaintzailearen betebeharrak
  • 3.6. Jarduerak
 • 4. KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK
  • 4.1. ZER DIRA kapital higigarriaren etekinak?
  • 4.2. Funts propioetako partaidetzaz lortutako etekinak
  • 4.3. Kapital propioak hirugarren batzuei lagaz lortutako etekinak
  • 4.4. Jarduerak
  • 4.5. Kapitalizazio-eragiketetatik eta bizi- edo elbarritasun- aseguruen kontratuetatik datozen etekinak
  • 4.6. Kapital-ezarpenetik datozen biziarteko edo aldi baterako errentak
  • 4.7. Jarduerak
  • 4.8. Kapital higigarriaren etekin garbia
  • 4.9. Etekinen gaineko atxikipenak
  • 4.10. Ordaintzailearen betebeharrak
  • 4.11. Jarduerak
 • 5. ONDARE-IRABAZIAK ETA –GALERAK
  • 5.1. ZER DIRA ondare-irabaziak eta -galerak?
  • 5.2. Nola kalkulatzen dira ondare-irabaziak eta -galerak?
  • 5.3. Jarduerak
  • 5.4. Erregimen iragankorra
  • 5.5. Jarduerak
  • 5.6. Berariazko balorazio-arauak
  • 5.7. Jarduerak
  • 5.8. Salbuespena inbertsio kolektiboko erakundeen akzio edo partaidetzetan berrinbertitzeagatik
  • 5.9. Salbuespena ohiko etxebizitzan berrinbertitzeagatik
  • 5.10. Jarduerak
  • 5.11. Etekinen gaineko atxikipenak
  • 5.12. Ordaintzailearen betebeharrak
 • 6. JARDUERA EKONOMIKOEN ETEKINAK
  • 6.1. ZER DIRA jarduera ekonomikoen etekinak?
  • 6.2. NOLA KALKULATZEN DIRA jarduera ekonomikoen etekinak?
  • 6.3. Zuzeneko zenbatespena
  • 6.4. Jarduerak
  • 6.5. Zenbatespen objektiboa
  • 6.6. Jarduerak
  • 6.7. Etekinen gaineko atxikipenak
  • 6.8. Ordainketa zatikatuak
 • 7. ZERGAREN KUOTA
  • 7.1. Errenta motak eta oinarri ezargarriak
  • 7.2. Oinarri likidagarria
  • 7.3. Kuota osoa
  • 7.4. Kenkariak
  • 7.5. Kuota diferentziala
  • 7.6. Jarduerak

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2010
Egileak
 • <i>Gutierrez Uranga
 • Nazaret zentroa
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...