Lanekiren logoa

Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 48

Aurkibidea

 • HITZAURREA
 • SARRERA
 • 1. ENPRESA KUDEATZEKO SISTEMA
  • 1.1. Prebentzio-politika
  • 1.2. Prebentzio-politika
  • 1.3. Enpresako estamentu guztien erantzukizunak
  • 1.4. Zigorren barne-araudia
 • 2. OBRETAKO NEURRI OROKORRAK
  • 2.1. Ibilgailuak gidatzea
  • 2.2. Perimetro-itxitura
  • 2.3. Obrarako sarbidea
  • 2.4. Obra-etxolak. Komunak eta aldagelak. Jantokia
  • 2.5. Seinaleztapena
  • 2.6. Ordena eta garbiketa
  • 2.7. Kargen eskuzko manipulazioa
  • 2.8. Kargen eskuzko manipulazioa
 • 3. OBRA MAKINERIA
  • 3.1. Kargen manipulazio mekanikoa
  • 3.2. Dorre-garabien instalatzailea eta operadorea
  • 3.3. Obretako karga-igogailua
  • 3.4. Multzo elektrogenoak
  • 3.5. Konpresoreak
  • 3.6. Ebakitzeko mahaia
  • 3.7. Hormigoi-instalazio mugikorra obran
  • 3.8. Burdin piezak tolesteko gailu mekanikoaren erabilera
  • 3.9. Burdin piezen ebakigailu mekanikoaren erabilera
  • 3.10. Soldadura-lanak
  • 3.11. Eskuzko hormigoi-makina
  • 3.12. Material zeramikoen ebakigailua
  • 3.13. Makina-erremintak (erreminta eramangarriak)
  • 3.14. Lan-ekipoen babes positiboa
 • 4. BITARTEKO OSAGARRIAK
  • 4.1. Esku-eskailerak (solairukoak eta liburu erakoak)
  • 4.2. Lan-plataformak
  • 4.3. Aldamioak. Aldez aurretiko oharrak
  • 4.4. Asto-aldamioak
  • 4.5. Aldamio metaliko tubularrak
  • 4.6. Aldamio eskegi mugikorrak
  • 4.7. Kremailera-aldamio elektrikoak
 • 5. ESKU-ERREMINTAK
  • 5.1. Mailua
  • 5.2. Bihurkina
  • 5.3. Kurrikak (batez ere, armadura-lanetarako)
  • 5.4. Zizela
  • 5.5. Aliketak
  • 5.6. Bihurdura-giltzak
 • 6. ARRISKU ELEKTRIKOA
 • 7. ERAIKUNTZAKO HIGIENE-ARRISKUAK
  • Sarrera
  • 7.1. Jarduerak
  • 7.2. Kutsatzaileak
  • 7.3. Azken ondorioak
 • 8. ARRISKU PSIKOSOZIALAK
  • Sarrera
  • 8.1. Azterketaren helburuak eta norainokoa
  • 8.2. Baliozkotu beharreko proposamena
  • 8.3. Azterketan erabilitako metodologia
  • 8.4. Elkarrizketako metodologia
  • 8.5. Gauzatze-denboren analisia
  • 8.6. Aztertutako enpresen egoera
  • 8.7. Jarrera-eskalaren balorazioa
  • 8.8. Erantsi diren prebentzio-neurriak
  • 8.9. Ondorioak
 • 9. BABES-EKIPAMENDU KOLEKTIBOAK
  • 9.1. Segurtasun-sareei buruzko sarrera
  • 9.2. Segurtasun-sareen V sistema. V ETOSA sistema
  • 9.3. Segurtasun-sareen T sistema
  • 9.4. Segurtasun-sareen S sistema
  • 9.5. Forjatu eta eskaileretako babes-barandak
  • 9.6. Segurtasun-sareen U sistema
  • 9.7. Fatxadetarako babes bertikaleko itxiera-sareak
  • 9.8. Fatxadetarako sare elektrosoldatuzko itxiera bertikala
  • 9.9. Eskaileren babes integrala Perona motako sarea erabiliz
 • 10. BABES INDIBIDUALERAKO EKIPAMENDUAK
 • 11. MONOGARBEN ETA MULTIGARBEN SISTEMAK
  • 11.1. Sistemaren erabilerak
 • 12. LANPOSTUAK
  • 12.1. Lurra mugitzeko eragiketak
  • 12.2. Enkofratzailea (hormigoi armatuzko egiturak)
  • 12.3. Obrako burdin piezak
  • 12.4. Igeltserotza
  • 12.5. Obra-arduraduna
  • 12.6. Obraburua
  • 12.7. Prebentzio-teknikaria
 • 13. LARRIALDIAK
  • 13.1. Istripuak gertatzean jarraitu beharreko urratsak
  • 13.2. Larrialdi orokorrean egin beharrekoak
  • 13.3. Sute bat prebenitzeko jarduera-arau orokorrak
  • 13.4. Arrisku larri eta berehalakoetarako jarraibideak
 • 14. LANPOSTUEI BURUZKO GALDEKETAK
 • 15. LANGILEAK PREBENTZIO-GIDA JASO DUELA ADIERAZTEN DUEN HARTU-AGIRIA
 • BIBLIOGRAFIA

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2007
Egileak
 • Ramón Pérez Merlos
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...