Lanekiren logoa

Segurtasuna instalazio elektriko eta elektroteknikoetan

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 225

Aurkibidea

 • 1. LANEKO SEGURTASUNARI ETA OSASUNARI BURUZKO OINARRIAK
  • Segurtasunari eta osasunari buruzko arau esparrua
  • Segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko definizioak
  • Osasuna eta baldintzatzen duten elementuak
  • Laneko arrisku faktoreak
  • Eranskina
 • 2. BEHE TENTSIOKO ARRISKU ELEKTRIKOAK
  • Istripu elektrikoen analisia
  • Kontaktu elektrikoaren definizioa
  • Arrisku elektrikoa
  • Elektrizitatearen ondorio fisiologikoak giza gorputzean
  • Elektrizitatearen ondorioak materialetan
  • Arrisku elektrikoan esku hartzen duten faktoreak
  • Istripu elektriko motak
  • Instalazio elektrikoak erabiltzearen arriskuak
  • Behe tentsioko lan elektrikoetako arriskuak
  • Segurtasuna behe tentsioko instalazioetan eskailera eramangarriak erabiltzean
 • 3. TENTSIO ERTAINEKO ETA GOI TENTSIOKO LANETAKO ARRISKUAK
  • Sarrera
  • Segurtasuna tentsiorik gabeko lanetan. Urrezko bost arau
  • Goi tentsioko instalazioen inguruetako lanak
  • Transformazio zentroetako eta azpiestazioetako lanak

Jakinbai ziurtagiria

Egileak
 • © Editorial EDITEX
 • Seguridad en las instalaciones eléctricas y electrotécnicas.
Zuzenketak
ELHUYAR Hizkuntz zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...