Lanekiren logoa

Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 99

Aurkibidea

 • Hitzaurrea
 • 1. Telekomunikazio- eta Informatika-Sistemak
  • 1. Sistemak
  • 2. Informazio-sistemen analistak
  • 3. Telekomunikazio- eta informatika-sistemen analista
  • 4. Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapena
  • 5. TISen (telekomunikazio- eta informatika-sistemen) garapenaren kudeaketa
  • 6. Telekomunikazio-sektorearen egiturazko elementuak
  • Irakaskuntza/ikaskuntza jarduerak
  • Sakontzeko jarduerak
  • Hedakuntza jarduerak
 • 2. Kudeaketa-kontrola
  • 1. Oinarrizko kontzeptuak
  • 2. Kudeaketa-kontrolaren mugak
  • 3. Kudeaketa-kontrolaren ingurunea
  • 4. Ustiapen-jardueren kudeaketa-kontrola
  • 5. Proiektuen kudeaketa-kontrola
  • 6. Kudeaketa-kontrolerako informazio-sistemak
  • Irakaskuntza/ikaskuntza jarduerak
  • Sakontzeko jarduerak
 • 3. Telekomunikazio- eta informatika-sistemetako proiektuak
  • 1. Proiektua
  • 2. Proiektu motak
  • 3. Telekomunikazio-proiektuak
  • 4. Proiektu informatikoak
  • 5. Sistema informatikoak sistemen garapen-kudeaketan eta proiektuen kudeaketan
  • 6. Glosarioa
  • Irakaskuntza/ikaskuntza jarduerak
  • Sakontzeko jarduerak
 • 4. Proiektuaren dokumentazioa
  • 1. Dokumentu teknikoak
  • 2. Proiektuaren beste zenbait dokumentu
  • 3. Proiektua osatzen duten ohiko dokumentuak
  • 4. Proiektu moten araberako dokumentuak
  • 5. Memoria
  • 6. Planoak
  • 7. Baldintza-agiria
  • 8. Aurrekontua eta neurriak
  • Irakaskuntza/Ikaskuntza Jarduerak
  • Sakontzeko jarduerak
  • Hedatze-jarduerak
  • Irakaskuntza/Ikaskuntza praktikak
  • I. eranskina
 • 5. Erakundeko proiektuen kudeaketa
  • 1. Enpresa antolaketa arrunt gisa: ereduak
  • 2. Antolaketa funtzionala
  • 3. Antolaketa proiektu-taldeetan
  • 4. Antolaketa mistoa edo matrize-antolaketa
  • 5. Proiektuen zuzendaritza
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Sakontze-ariketak
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketa praktikoa
 • 6. Giza baliabideen antolaketa proiektu-taldeetan
  • 1. Proiektuburua eta giza baliabideak
  • 2. Lantaldeen erabilera telekomunikazio- eta informatika-sistemak garatzean
  • 3. Telekomunikazio- eta informatika-sistemak azkar garatzeko lantaldeak duen garrantzia
  • 4. Errendimendu handiko proiektu-taldea sortzea
  • 5. Errendimendu handiko proiektu-taldea zuzentzeko arauak
  • 6. Epe luzerako proiektu-taldeen eraketa
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketa praktikoa
 • 7. Lanaren analisia: proiektuko faseak, prozesuak eta eginkizunak identifikatzea
  • 1. Telekomunikazio- eta informatika-sistemak ezartzeko lan-analisiaren prozesua
  • 2. Telekomunikazio- eta informatika-sistemak ezartzeko lanari buruzko informazioa lortzeko metodoak
  • 3. Proiektuko lanean eginkizunak analizatzeko metodoak
  • 4. Lan-metodoak
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketa praktikoak
 • 8. Denbora planifikatzea
  • 1. Lana neurtzea
  • 2. Lanaren laginketa
  • 3. Denborak aztertzea
  • 4. Metodo analitikoa Microsoft Project-en bitartez
  • Irakaskuntza-ikaskuntza ariketa praktikoak
 • 9. Plangintza-teknikak
  • 1. Proiektuaren plangintza
  • 2. Telekomunikazio- eta informatika-sistemak ezartzeko eta mantentze-lanak egiteko plangintza-proiektua egitea
  • 3. Proiektua planifikatzen eta kontrolatzen laguntzeko eskuzko tresnak eta/edo tresna informatikoak
  • 4. Proiektuaren kostuak planifikatzea
  • Irakatsi eta ikasteko ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Ikaskuntza-ariketak
 • 10. Proiektuaren jarraipena eta kontrola
  • 1. Proiektua gauzatzeko prozesuaren jarraipen- eta kontrol-fasea
  • 2. Proiektuaren jarraipen- eta kontrol-jarduerak
  • 3. Jarraipena egiteko proiektu bat prestatzea.
  • 4. Kostuen jarraipena.
  • Irakatsi eta ikasteko ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Sakontze-ariketak
 • 11. Kalitatea proiektuen kudeaketan
  • 1. Definizioak
  • 2. Proiektuaren ezaugarriak
  • 3. Proiektuak kudeatzeko prozesuen kalitatea.
  • 4. Proiektutik ikastea
  • Irakatsi eta ikasteko ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Sakontze-ariketak
 • 12. Kalitate-planak
  • 1. Definizioak
  • 2. Kalitate-plana prestatzea, aztertzea, onartzea eta eguneratzea
  • 3. Kalitate-plan baten edukia
  • 4. Kalitate-planak aurkezteko formatuen adibide sinplifikatuak
  • Irakatsi eta ikasteko ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Sakontze-ariketak
  • Kalitate-plana
 • 13. Segurtasun-planak
  • 1. Segurtasun-planetarako sarrera
  • 2. Segurtasun-planaren helburuak
  • 3. Segurtasun-planaren egitura
  • 4. Instalazio-lanen ezaugarriak eta arriskuak zehazten dituen memoriari buruzko oharrak
  • 5. Baldintza-agiriari buruzko oharrak, arauak, segurtasun-araudia, antolaketa, betebehar sozialak eta kontratistaren dokumentuak zehaztuta
  • 6. Memorian zehaztutako prebentzio-neurriak osatzeko planoei buruzko oharrak
  • 7. Behar diren materialen eta segurtasun-neurrien aurrekontuei buruzko oharrak
  • 8. Segurtasun- eta osasun-azterketetarako eta -planetarako aplikazio informatikoak. Irakatsi eta ikasteko ariketak
 • 14. Erosketen eta materialen kontrola
  • 1. Proiektuko materialen eta ekipoen erosketa kudeatzea
  • 2. Logistika
  • 3. Izakinak. Stocken kudeaketa
  • Irakatsi eta ikasteko ariketak
  • Jarduera lagungarriak
 • 15. Proiektuen amaiera eta entrega
  • 1. Telekomunikazio- eta informatika-sistemen eta -instalazioen harrera
  • 2. Proiektuaren amaiera
  • Irakatsi eta ikasteko ariketak
  • Jarduera lagungarriak
  • Sakontze-ariketak
 • Bibliografia

Jakinbai ziurtagiria

Egileak
 • Gestión del desarrollo de sistemas de telecomunicación e <i>informáticos</i>, Ramón Ramírez Luz
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...