Lanekiren logoa

Automatismo industrialak ED Editex

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 4654

Aurkibidea

1. INGURATZAILEAK ETA KOADRO ELEKTRIKOAK

    1. Inguratzaileen sailkapena

    2. Eraikuntza-alderdiak

    3. Kableatu- eta konexio-elementuak

    4. Klimatizazio-elementuak

    5. Bitarteko osagarriak

    6. Atalkatzea

    7. Kableen sarrera

    8. Muntatzeko eta instalatzeko aholku teknikoak, perturbazio elektromagnetikoak saihesteko

2. KOADRO ELEKTRIKOEN MEKANIZAZIOA

    1. Koadro elektrikoen mekanizazioa

    2. Neurtzeko erremintak

    3. Marratzeko eta markatzeko erremintak

    4. Mekanizazio-teknikak

    5. Koadro elektrikoak eta haren osagarriak mekanizatzeko teknikak

3. INSTALAZIOEN BABESA

    1. Tentsioa eta intentsitatea

    2. Instalazio elektrikoetan gerta daitezkeen akatsak

    3. Fusibleak

    4. Etengailu automatikoa edo magnetotermikoa

    5. Etengailu diferentziala

    6. Selektibotasuna

    7. Filiazioa

    8. Gaintentsioen kontrako babesa

    9. Babes-koadroetako eskemen irudikapena

4. MOTOR ELEKTRIKOAK

    1. Motor elektrikoak

    2. Korronte alternoko motorrak

    3. Korronte alternoko motorrak

5. AUTOMATISMO INDUSTRIAL KABLEATUAK

    1. Zer da automatismo bat?

    2. Kontaktorea

    3. Aginte- eta seinaleztapen-elementuak

    4. Automatismoetan erabiltzen diren beste gailu batzuk

6. ESKEMAK ETA OINARRIZKO ZIRKUITUAK

    1. Sinboloak automatismo-eskemetan

    2. Automatismo industrialen eskemen irudikapena

    3. Berrelikatzea

    4. Korronte alternoko motor trifasikoen abiaraztea

    5. Zirkuitu elektriko kableatuak lortzeko oinarrizko arauak

    6. Motor trifasikoen biraketa-noranzkoa kontaktore bidez aldatzea

    7. Tenporizadorearen erabilera aginte-zirkuituetan

7. MOTORRAK ABIARAZTEA ETA ABIADURA ALDATZEA

    1. Korronte alternoko motorrak abiarazteko eta kontrolatzeko automatismoak

    2. Abiaduraren erregulazioa korronte alternoko motorretan

    3. Korronte zuzeneko motorren abiaraztea

    4. Abiaduraren erregulazioa korronte alternoko motorretan

8. ESKEMEN IRUDIKAPEN AURRERATUA

    1. Eroaleak zenbakitzea

    2. Bornetegiak

    3. Zorro-kableen irudikapena

    4. Elementu grafikoak aurkitzea eskemetan

9. AUTOMATA PROGRAMAGARRIA

    1. Automata programagarria

    2. Automata programagarria hedatzeko aukerak

10. AUTOMATEN PROGRAMAZIOA

      1. Automata programagarri baten memoria-zonak

      2. Programazio-lengoaiak

      3. Irudikapena kontaktu-lengoaian

      4. GRAFCET

11. SEGURTASUN-GAILUAK

      1. Sarrera

      2. Larrialdiko geldiarazgailuak

      3. Bi eskuko aginte-gailua

      4. Pedalak

      5. Segurtasun-etengailuak

      6. Serraila sekuentzialak

      7. Adierazgailuak

      8. Segurtasun-kontaktoreak

      9. Potentzia-zirkuitu erredundante bidezko segurtasuna

      10. Segurtasun-moduluak

      11. Segurtasun-automatak

ERANSKINAK

A. Segurtasun-fitxak

B. Sinbologia normalizatua

C. Matxurak aurkitzea

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2013
Egileak
  • Editex Ed. : Juan Carlos Martin Castillo eta Maria Pilar García García
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

error while rendering plone.comments