Lanekiren logoa

Erizaintzako zainketa lagungarrien protokoloak

Osasun-teknikaria da pazientearekin eta haren senideekin lehenbizi harremanetan jartzen den profesionala; horregatik da garrantzitsua profesional horrek ondo ezagutzea ospitalizaziounitatean sartzearekin, pazientearen unitatearekin, pazientea beste unitate batera lekualdatzearekin edo alta ematearekin lotutako protokoloak. Biziki garrantzitsua da une oro gogoan izatea jarraian deskribatutako edozein teknika, bai eta protokoloren azken helburua ere, hau da, asistentziaren kalitatea hobetzea.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 8

Aurkibidea

1. Pazientea ospitaleratzeunitatean sartzearekin lotutako prozedurak.
    1.1. Ospitalizazio-unitatean sartzea.
    1.2. Pazientearen unitatea.
    1.3. Pazienteak beste unitate batera lekualdatzea.

2. Pazientearen higienea eta garbitasuna zaintzearekin lotutako prozedurak.
     2.1. Pazientearen higienea eta garbitasuna.
     2.2. Pixontzia eta botila jartzea.
     2.3. Xurgatzailea jartzea.
     2.4. Masajea.

3. Miaketa medikoarekin lotutako prozedurak.
     3.1. Gela eta pazientea prestatzea miaketarako.
     3.2. Miaketa medikorako posizioak.

4. Mobilizazioarekin eta oinez ibiltzearekin lotutako prozedurak.
     4.1. Gorputz-mekanikako oinarrizko printzipioak.
     4.2. Mobilizazio-teknikak.
     4.3. Lekualdatzeko teknikak.
     4.4. Oinez ibiltzen laguntzeko prozedura.
     4.5. Arrisku-pazienteetan erorikoak prebenitzea.
     4.6. Makuluak, makilak eta taka-taka.
     4.7. Aulkian, ohean edo ohatilan garraiatzea.

5. Presio-ultzerak prebenitzearekin eta zaintzearekin lotutako prozedura.
     5.1. Presio-ultzeren prebentzioa.
     5.2. Presio-ultzeren tratamendua.

        

Oinarrizko edukia

Erizaintzako zainketa lagungarrien protokoloak
Egileak
  • Luisa Mostazo Rodríguez
  • Esther Lozano Carrasco
  • Sintesis argitaletxea
  • Maramara Taldearen Hizkuntza Zerbituak SL (itzulpena)

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...