Lanekiren logoa

Erradiologia - anatomia

(Interneteko baliabidea)

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 111

Aurkibidea

Material hau web gunetik kanpo dago: Egin klik hemen bertatra joateko.

AURKIBIDEA____________________________________________________

 ANATOMIA. SARRERA

 

 1. Eredu anatomikoa. Gorputzeko guneak.................................................... 19
 2. Gorputzaren ardatzak eta planoak............................................................. 21

2.1.        Erdiko planoa edo plano mediosagitala........................................ 21

2.2.        Plano frontala..................................................................................... 22

2.3.        Zeharkako planoa.............................................................................. 22

 

LOKOMOZIO-APARATUA. HEZURRAK

 

 1. Hezurraren funtzioak.................................................................................... 23
 2. Hezur motak.................................................................................................... 23

2.1. Hezurraren kanpoko itxura edo forma................................................ 23

2.2. Hezurraren gogortasuna edo dentsitatea.......................................... 25

 1. Hezurraren birmoldatzea eta garapena..................................................... 26

3.1.Birmoldatzea............................................................................................ 26

3.2. Garapena................................................................................................. 26

 1. Hezurraren fisiología..................................................................................... 27
 2. Artikulazio motak............................................................................................ 28

5.1.Sinartrosiak.............................................................................................. 28

5.2.Anfiartrosiak............................................................................................. 28

5.3.Diartrosiak................................................................................................. 29

 1. Artikulazioen mugimenduak........................................................................ 31

 

GORPUTZ-ENBORRA

 

 1. Bizkarrezurra.................................................................................................. 32

1.1.        Ezaugarri orokorrak......................................................................... 32

1.2.        Bizkarrezurraren deskribapena.................................................... 34

1.2.1.Bizkarrezurreko guneak............................................................ 34

1.2.2.Bizkarrezurraren kurbadurak.................................................... 35

1.2.3.Ornoek gunearen arabera dituzten ezaugarriak................... 36

1.2.4.Ornoarteko diskoak.................................................................... 39

1.3.        Bizkarrezurreko mugimenduak..................................................... 40

1.4.        Bizkarrezurreko lotailuak............................................................... 40

 1. Saihetsak........................................................................................................ 41

2.1.        Saihetsaren zatiak.......................................................................... 41

2.2.        Sailkapena....................................................................................... 42

 1. Esternoia......................................................................................................... 43
 2. Toraxa edo kaxa torazikoa........................................................................... 44

 

GOIKO GORPUTZ-ADARRAK

 

 1. Sarrera ............................................................................................................ 46
 2. Sorbalda-gerrikoa edo arku torazikoa........................................................ 46

2.1.        Eskapula edo omoplatoa............................................................... 47

2.2.        Klabikula........................................................................................... 48

 1. Besoa. Humeroa............................................................................................ 48

3.1.        Hurbileko epifisia............................................................................ 48

3.2.        Gorputza edo diafisia...................................................................... 49

3.3.        Urruneko epifisia............................................................................. 50

 1. Sorbalda.......................................................................................................... 51
 2. Besaurrea. Kubitua eta erradioa................................................................. 52

5.1.        Kubitua (ulna).................................................................................. 52

5.1.1     Hurbileko epifisia........................................................................ 52

5.1.2.   Gorputza edo diafisia................................................................. 52

5.1.3.   Urruneko epifisia........................................................................ 52

5.2.        Erradioa................................................................................................. 53

5.2.1     Hurbileko epifisia........................................................................ 53

5.2.2     Gorputza edo diafisia................................................................. 53

5.2.3   Urruneko epifisia........................................................................ 53

6     Ukondoa............................................................................................................. 54

7     Eskua. Karpoa eta metakarpoa...................................................................... 56

7.1. Karpoa........................................................................................................ 56

7.2. Metakarpoa................................................................................................ 57

8     Hatzak................................................................................................................. 57

9     Eskuko artikulazioak........................................................................................ 58

 

 

BEHEKO GORPUTZ-ADARRAK

 

 1. Sarrera............................................................................................................. 60
 2. Pelbis-gerrikoa edo behekoa....................................................................... 60

2.1.        Hezur iliakoa edo koxala................................................................ 61

2.1.1     Pubisa.......................................................................................... 61

2.1.2.   Iskiona.......................................................................................... 61

2.1.3.   Iliona............................................................................................. 62

2.2. Sakroa eta kokzixa............................................................................... 64

 1. Izterra. Femurra................................................................................................ 64

3.1.        Hurbileko epifisia................................................................................. 64

3.2.        Gorputza edo diafisia.......................................................................... 66

3.3.        Urruneko diafisia.................................................................................. 66

 1. Aldaka................................................................................................................ 66
 2. Hanketako hezurrak........................................................................................ 67

5.1.        Errotula.................................................................................................. 67

5.2.        Tibia........................................................................................................ 68

5.2.1     Hurbileko epifisia........................................................... 68

5.2.2     Diafisia edo gorputza.................................................... 68

5.2.3     Urruneko epifisia.......................................................... .68

5.3         Peronea.............................................................................................. 69

2.3.1     Hurbileko epifisia........................................................... 69

2.3.2     Gorputza edo diafisia.................................................... 69

2.3.3     Urruneko epifisia........................................................... 69

6. Oineko hezurrak................................................................................................ 70

6.1 Tartsoa......................................................................................................... 70

6.1.1   Astragaloa....................................................................... 70

6.1.2   Kalkaneoa....................................................................... 72

6.1.3   Eskafoidea...................................................................... 73

6.1.4   Kuboidea......................................................................... 73

6.1.5   Kuneiformeak................................................................. 73

6.1.6   Metatartsoak ................................................................... 73

7. Oineko hatzak .............................................................................................. 73

8. Oineko artikulazioak.................................................................................... 74

9. Oineko eskeletoaren funtzioak.................................................................. 75

 

GAREZURRA

 

 1. Aurpegiko hezurrak....................................................................................... 76

1.1.        Beheko masailezurra edo baraila................................................. 76

1.1.1     Barailaren gorputza.................................................................... 77

1.1.2     Barailaren adarrak...................................................................... 77

1.2         Goiko masailezurra................................................................................. 78

1.3         Hezur palatinoa edo ahosabai-hezurra.............................................. 79

1.4         Bomer hezurra......................................................................................... 81

1.5         Malko-hezurra.......................................................................................... 82

1.6         Hezur zigomatikoa edo malarra............................................................ 83

1.7         Sudurreko hezurrak................................................................................ 84

2     Garezur-barrunbeko hezurrak........................................................................ 86

2.1         Hezur frontala edo kopeta-hezurra...................................................... 87

2.1.1     Aurreko edo garezur-kanpoko aurpegia................................. 87

2.1.2     Atzeko edo garezur-barruko aurpegia.................................... 89

2.2         Hezur parietala........................................................................................ 90

2.3         Etmoidea................................................................................................... 91

2.3.1     Hezur-lamina bertikala.............................................................. 91

2.3.2     Hezur-lamina horizontala......................................................... 91

2.3.3     Alboko masak.............................................................................. 93

2.4         Esfenoidea............................................................................................... 93

2.4.1     Esfenoide-gorputza.................................................................... 94

2.4.2     Hegal txikiak................................................................................ 94

2.4.3     Hegal handiak............................................................................. 95

2.4.4     Pterigoide apofisia...................................................................... 96

2.5         Tenporala.................................................................................................. 96

2.5.1     Ezkatadun zatia.......................................................................... 96

2.5.2     Tenporalaren haitz-hezurra...................................................... 97

2.5.3     Mastoide zatia ............................................................................ 98

2.6         Okzipitala ................................................................................................. 99

2.6.1     Gorputz basilarra...................................................................... 100

2.6.2     Alboko masak............................................................................ 100

2.6.3     Ezkata okzipitala....................................................................... 101

 

EMAKUMEZKOAREN UGALTZE-APARATUA

 

 1. Anatomia…................................................................................................... 103

1.1.        Barneko organo genitalak........................................................... 103

1.1.1     Obulutegiak............................................................................... 103

1.1.2     Falopioren tronpak................................................................... 105

1.1.3     Uteroa edo umetokia................................................................ 106

1.1.4     Bagina........................................................................................ 107

1.2         Kanpoko organo genitalak.................................................................. 108

1.2.1     Venus-en mendia edo pubis-mendia................................... 108

1.2.2     Ezpainak eta bestibulua......................................................... 108

1.2.3     Organo zutikorrak..................................................................... 108

1.2.4   Guruin sexual osagarriak........................................................ 109

2     Fisiologia.......................................................................................................... 109

 

GIZONEZKOAREN UGALTZE-APARATUA

 

 1. Barrabilak............................................................................................................ 119

1.1. Barrabila..................................................................................................... .120

1.2. Epididimoa.................................................................................................. 121

 1. Hodi deferentea................................................................................................. 122
 2. Semen-besikula................................................................................................ 122
 3. Hodi isurlea........................................................................................................ 122
 4. Prostata............................................................................................................... 122
 5. Zakila................................................................................................................... 123
 6. Cowper-en guruinak......................................................................................... 124
 7. Semena .............................................................................................................. 124

 

 

 

UGATZ-GURUINAK

 

 1. Ugatz-guruinen anatomia eta fisiologia........................................................ 127
 2. Ugatz-guruinen miaketa.................................................................................. 128

2.1. Mamografia................................................................................................. 129

2.2. Ekografia..................................................................................................... 130

2.3. Beste miaketa batzuk................................................................................ 131

 

ZENTZUMEN-ORGANOAK

 

 1. Sarrera................................................................................................................. 132
 2. Ikusmen-sistema. Begiaren anatomia eta fisiologia................................... 134
 3. Entzumen-sistema. Belarriaren anatomia eta fisiologia............................. 139

3.1. Kanpoko belarria........................................................................................ 139

3.2. Erdiko belarria............................................................................................. 139

3.3. Barruko belarria.......................................................................................... 141

 1. Dastamen-sistema............................................................................................ 144
 2. Usaimen-sistema............................................................................................... 146
 3. Ukimen-sistema................................................................................................. 147

6.1. Larruazalaren funtzio nagusiak.............................................................. 147

6.2. Larruazalaren anatomia........................................................................... .148

6.2.1     Epidermisa............................................................................... 148

6.2.2     Dermisa.................................................................................... 149

6.2.3     Hipodermisa............................................................................. 150

6.3   Larruazaleko organoak....................................................................... 150

6.3.1     Izerdi-guruinak........................................................................ 150

6.3.2     Sebo-guruinak........................................................................ 151

6.3.3     Ilea............................................................................................. 152

6.3.4     Azazkalak................................................................................. 153

6.4   Larruazalaren zentzumen-hartzaileak............................................. 153

6.4.1     Ukimen-hartzaileak................................................................ 153

6.4.2     Tenperatura-hartzaileak........................................................ 153

6.4.3     Minaren hartzaileak................................................................ 154

 

SISTEMA ENDOKRINOA

 

 1. Hipofisia.............................................................................................................. 155
 2. Tiroide-guruina.................................................................................................. 157
 3. Paratiroide-guruinak......................................................................................... 158
 4. Giltzurrungaineko guruinak............................................................................ 159
 5. Pankrea edo area.............................................................................................. 160
 6. Guruin sexualak................................................................................................ 161

 

ARNAS APARATUA

 

 1. Sarrera................................................................................................................. 162
 2. Arnas aparatuko anatomia.............................................................................. 163

2.1. Arnasbideak……………………………………………………………….163

2.1.1     Sudur-barrunbeak.................................................................... 163

2.1.2     Faringea..................................................................................... 167

2.1.3     Laringea..................................................................................... 168

2.1.4     Trakea......................................................................................... 172

2.1.5     Bronkio eta bronkioloak.......................................................... 173

2.2   Birikak..................................................................................................... 176

2.3   Pleura...................................................................................................... 178

3     Arnas aparatuaren fisiologia........................................................................ 179

3.1   Aireztapena............................................................................................ 179

3.2   Difusioa.................................................................................................. 181

3.3   Perfusioa................................................................................................ 182

 

ZIRKULAZIO-APARATUA

 

 1. Sarrera................................................................................................................. 183
 2. Bihotza. Bihotzaren anatomia......................................................................... 183

2.1. Bihotzaren barrunbeak............................................................................. 183

2.2. Bihotz-balbulak.......................................................................................... 183

2.3. Zirkulazio motak: txikia eta nagusia........................................................ 184

2.4. Bihotzean sartzen edo ateratzen diren odol-hodiak............................ 187

2.5. Bihotzaren eroapen-sistema intrintsekoa.............................................. 188

2.6. Bihotzaren geruzak................................................................................... 190

2.7. Ziklo kardiakoa........................................................................................... 191

2.8. Zirkulazio koronarioa................................................................................. 192

 1. Odol-hodiak........................................................................................................ 194

3.1. Odol-hodi motak......................................................................................... 194

3.2. Arteria nagusiak......................................................................................... 195

3.2.1     Birika-arteria............................................................................. 195

3.2.2     Aorta ......................................................................................... 196

3.3   Bena nagusiak........................................................................................... 203

3.3.1     Birika-benak............................................................................. 204

3.3.2     Bena kabak.............................................................................. 204

3.3.3     Porta bena................................................................................ 205

3.4    Linfa-sistema............................................................................................. 207

3.4.1     Linfa-basoak............................................................................ 207

3.4.2     Linfa-gongoilak....................................................................... 207

3.4.3     Hodi linfatikoak....................................................................... 208

 

DIGESTIO-APARATUA

 

 1. Sarrera................................................................................................................ .209
 2. Ahoa. Mihia. Hortzak........................................................................................ 212

2.1. Ahoa............................................................................................................. 212

2.2. Mihia............................................................................................................. 213

2.3. Hortzak......................................................................................................... 214

 1. Faringea.............................................................................................................. 215
 2. Hestegorria......................................................................................................... 216
 3. Urdaila................................................................................................................. 217
 4. Heste meharra................................................................................................... 219

6.1. Duodenoa................................................................................................... 219

6.2. Jeiunoa eta ileona..................................................................................... 222

 1. Heste lodia.......................................................................................................... 223

7.1. Heste itsua.................................................................................................. 224

7.2. Kolona.......................................................................................................... 224

7.3. Ondestea..................................................................................................... 225

 1. Peritoneoa.......................................................................................................... 227
 2. Digestio-aparatuko guruinak........................................................................... 228

9.1. Listu-guruinak............................................................................................ 228

9.2. Gibela eta behazun-hodia........................................................................ 229

9.3. Pankrea....................................................................................................... 231

 

GERNU-APARATUA

 

 1. Gernu-aparatuaren anatomia......................................................................... 233

1.1. Sarrera......................................................................................................... 233

1.2. Giltzurrunak................................................................................................ 233

1.2.1     Ikuspegi makroskopikoa........................................................ 234

1.2.2     Ikuspegi mikroskopikoa......................................................... 235

1.2.3     Odol-hodiak............................................................................. 237

1.3.Ureterrak...................................................................................................... 237

1.4.Maskuria...................................................................................................... 238

1.5. Uretra........................................................................................................... 238

 1. Gernu-aparatuaren fisiologia......................................................................... 239

2.1 Gernua sortzea........................................................................................... 239

2.1.1 Iraizketa glomerularra............................................................... 239

2.1.2 Xurgatzea................................................................................... 240

2.1.3 Jariatzea.................................................................................... .241

2.2 Tentsio arteriala kontrolatzea.................................................................. .242

2.3 Hematopoiesia............................................................................................ 242

2.4 Azido basearen oreka mantentzea.......................................................... 242

 

NERBIO-SISTEMA

 

 1. Sarrera................................................................................................................. 244
 2. Nerbio-sistema zentrala (NSZ)........................................................................ 244

2.1. Meningeak................................................................................................. .244

2.1.1     Meningearen mintzak............................................................ 244

2.2. NSZko sistema bentrikularra.................................................................... 246

2.3. Entzefaloko odol-hodiak........................................................................... 247

2.3.1     Garezur barruko arteriak........................................................ 247

2.3.2     Garezur barruko benak.......................................................... 248

2.4   Entzefaloa................................................................................................... 250

2.4.1     Garuna...................................................................................... 251

2.4.2     Garun-enborra......................................................................... 258

2.4.3     Zerebeloa................................................................................. 261

2.5   Bizkarrezur-muina.................................................................................... 262

3     Nerbio-sistema periferikoa (NSP)................................................................ 263

3.1.Nerbio-sistema somatikoa..................................................................... 264

3.1.1.Bikote kranialak......................................................................... 264

3.1.2.Bizkarrezurreko nerbioak......................................................... 266

3.2.Nerbio-sistema autonomoa................................................................... 267

4     Nerbio-sistema zentralaren funtzioak......................................................... 268

4.1.Entzefaloaren funtzioak........................................................................ 268

4.1.1.Garunaren funtzioak................................................................ 268

4.1.2.Garun-enborraren funtzioak................................................... 269

4.1.3.Zerebeloaren funtzioak............................................................ 269

4.2.Bizkarrezur-muinaren funtzioak.......................................................... 270

5     Nerbio-sistemaren egitura mikroskopikoa.................................................. 270

5.1.Nerbio-sistemako zelulak...................................................................... 270

5.1.1.Neuronak.......................................................................... 270

5.1.2.Gliak.................................................................................. 271

5.2.Sinapsia................................................................................................... 272

 

ODOLA

 

 1. Sarrera................................................................................................................. 275
 2. Odolaren funtzioak........................................................................................... 275
 3. Odoleko zelulak................................................................................................. 275

3.1. Eritrozitoak................................................................................................... 275

3.2. Leukozitoak................................................................................................. 277

3.2.1     Neutrofiloak............................................................................ .278

3.2.2     Eosinofiloak............................................................................. 278

3.2.3     Basofiloak................................................................................ 279

3.2.4     Linfozitoak................................................................................ 279

3.2.5     Monozitoak .............................................................................. 281

3.3    Tronbozitoak............................................................................................. .281

4     Odol-plasma.................................................................................................... 282

5     Hemostasia...................................................................................................... 283

6     Koagulazioa.................................................................................................... 283

7     Odol-taldeak eta Rh faktorea........................................................................ 284

7.1.ABO odol-taldeak....................................................................................... .284

7.2   Rh faktorea................................................................................................. 285

 

MUSKULUAK

 

 1. Sarrera................................................................................................................. 288
 2. Muskuluen sailkapena..................................................................................... 289

2.1. Itxuraren arabera........................................................................................ 289

2.2. Funtzioaren arabera.................................................................................. 289

2.3. Kokapenaren arabera............................................................................... 289

2.3.1     Buruko muskuluak................................................................. 289

2.3.2     Lepoko muskuluak................................................................. 291

2.3.3     Gorputz-enborreko muskuluak............................................. 291

2.3.4     Goiko gorputz-adarretako muskuluak................................. 294

2.3.5     Beheko gorputz-adarretako muskuluak.............................. 295

 

HEZURRAREN ETA ARTIKULAZIOAREN PATOLOGIAK

 

 1. Hezurretako tumoreak...................................................................................... 298

1.1. Hezurretako tumore onberak................................................................... 299

1.2. Hezurretako tumore gaiztoak................................................................... 299

1.2.1     Osteosarkoma.......................................................................... 299

1.2.2     Hezur-metastasia.................................................................... 299

1.2.3     Mielomatosia............................................................................ 299

2     Hezurretako infekzioak. Osteomielitisa...................................................... 300

3     Hezurretako traumatismoak: hausturak eta luxazioak............................. 300

4     Hezurretako lesio orokortuak........................................................................ 301

4.1.Osteoporosia .............................................................................................. 302

4.2.Errakitismoa eta osteomalazia................................................................. 303

4.3.Artrosia......................................................................................................... 303

4.4.Artritisa......................................................................................................... 304

5     Epifisiaren nekrosi iskemikoa..................................................................... .305

5.1.Perthes-en gaixotasuna........................................................................... .305

5.2.Osgood-Schlatter-en gaixotasuna........................................................... 305

5.3.Kiembock-en gaixotasuna........................................................................ 305

6     Oinetako patologia ohikoenak..................................................................... 306

6.1.Orkatila valgoa............................................................................................ 306

6.2.Hanka oker edo oin ekino-varoa.............................................................. 306

6.3.Mailu erako behatzak................................................................................. 307

6.4.Zisne-lepo erako behatzak....................................................................... 307

6.5.Hallus valgus edo lehen behatz valgoa................................................. 307

6.6.Behatz varoa............................................................................................... 307

 

MUSKULUEN PATOLOGIAK

 

 1. Muskulu-distrofia............................................................................................... 308
 2. Miopatia............................................................................................................... 309
 3. Miasteniak.......................................................................................................... 309
 4. Lokomozio-aparatuko hainbat sintoma......................................................... 311

 

 

UGALTZE-APARATUKO PATOLOGIAK

 

 1. Emakumezkoaren ugaltze-aparatuko patologiak........................................ 321

1.1. Hilekoaren nahasmenduak..................................................................... 321

1.2. Hilekoaren aurreko sindromea................................................................ 322

1.3. Obulutegiko kisteak................................................................................... 322

1.4. Endometriosia............................................................................................. 323

1.5. Antzutasuna............................................................................................... 324

1.6. Ugatz-guruinen aldaketak........................................................................ 324

1.6.1     Tumore fibrokistikoa............................................................... 324

1.6.2     Fibroadenoma......................................................................... 325

1.6.3     Bularreko minbizia.................................................................. 325

1.7   Umetoki-lepoaren minbizia................................................................. 325

1.8   Kandidiasia........................................................................................... 326

2     Gizonezkoaren ugaltze-aparatuko patologiak........................................... 327

2.1 Prostataren aldaketak.......................................................................... 327

2.2 Prostata-minbizia.................................................................................. 328

2.3 Antzutasuna.......................................................................................... 329

2.4 Barrabiletako minbizia......................................................................... 329

3     Sexu-transmisioko gaixotasunak............................................................... .330

3.1 Gonorrea edo blenorrea...................................................................... 330

3.2 Sifilia....................................................................................................... 330

3.3 Genitaletako herpesa........................................................................... 331

3.4 Chlamydiak eragindako infekzioa.................................................... .331

3.5 Genitaletako garatxoa.......................................................................... 332

3.6 Trichomoniasia..................................................................................... 332

4     Ugaltze-aparatuko beste sintoma batzuk................................................... 332

 

ZENTZUMEN-ORGANOETAKO PATOLOGIAK

 

 1. Ikusmenaren patologiak................................................................................... 334

1.1. Ametropia.................................................................................................... 334

1.2. Konjuntibitisa.............................................................................................. 335

1.3. Glaukoma.................................................................................................... 336

1.4. Estrabismoa................................................................................................ 336

1.5. Erretinopatia diabetikoa............................................................................ 337

1.6. Infekzioak.................................................................................................... 337

1.7. Begietako sintomak................................................................................... 337

 1. Entzumenaren patologiak............................................................................... 339

2.1. Gorreria........................................................................................................ 339

2.2. Ménière-ren eritasuna............................................................................... 340

2.3. Otitisa........................................................................................................... 341

 1. Larruazaleko patologiak................................................................................... 341

3.1. Lehen mailako lesioak.............................................................................. 341

3.1.1     Lesio laua edo zapala............................................................ 341

3.1.2     Lesio solidoak.......................................................................... 342

3.1.3     Barruan likidoa duten lesioak............................................... 342

3.2   Bigarren mailako lesioak..................................................................... 343

3.3   Ohiko asaldurak................................................................................... 343

3.3.1     Larruazaleko infekzioak........................................................ 343

3.3.2     Larruazaleko tumoreak.......................................................... 344

3.4   Larruazaleko beste asaldura batzuk................................................. 345

3.5   Ilearen lesioak....................................................................................... 347

3.6   Azazkaletako lesioak........................................................................... 347

 

ARNAS APARATUKO PATOLOGIAK

 

 1. Biriketako gaixotasun buxatzaile kronikoak................................................. 348

1.1. Bronkitis kronikoa...................................................................................... 348

1.2. Enfisema.................................................................................................... .349

 1. Biriketako gaixotasun murrizgarriak............................................................... 349

2.1. Biriketako fibrosia....................................................................................... 350

2.2. Pneumotoraxa............................................................................................ 350

2.3. Pleurako isuria........................................................................................... 351

 1. Biriketako gaixotasun infekziosoak............................................................... 351

3.1. Bronkitis akutua......................................................................................... 351

3.2. Pneumonia................................................................................................ .352

3.3. Biriketako mikosia...................................................................................... 352

3.4. Biriketako tuberkulosia............................................................................. .352

3.5. Biriketako minbizia. Biriketako neoplasia.............................................. 353

 1. Arnas aparatuko sintomak............................................................................... 353

 

ZIRKULAZIO-APARATUKO PATOLOGIAK

 

 1. Bihotzeko patologiak........................................................................................ 355

1.1. Bihotz-gutxiegitasuna............................................................................... 355

1.2. Shock kardiogenikoa................................................................................. 356

1.3. Bihotzeko arritmia...................................................................................... 356

1.4. Angorra edo bularraldeko angina eta miokardioko infartua............... 357

1.5. Bihotz-gelditzea.......................................................................................... 358

 1. Odol-hodien patologiak.................................................................................... 358

2.1. Arterioesklerosia......................................................................................... 358

2.2. Hipertentsio arteriala (HTA)...................................................................... 359

2.3. Barizeak....................................................................................................... 360

 1. Zirkulazio-aparatuko sintomak........................................................................ 361

 

DIGESTIO-APATUKO PATOLOGIAK

 

 1. Ahoko patologiak............................................................................................... 364

1.1. Estomatitisa................................................................................................. 364

1.2. Gingibitisa................................................................................................... 364

1.3. Glositisa....................................................................................................... 364

 1. Faringeko patologiak........................................................................................ 365

2.1. Faringitisa.................................................................................................... 365

2.2. Amigdalitisa edo anginak......................................................................... 365

 1. Hestegorriko patologiak................................................................................... .366

3.1. Esofagitisa................................................................................................... 366

3.2. Hestegorriko barizeak................................................................................ 366

 1. Urdaileko patologiak......................................................................................... 366

4.1. Gastritisa...................................................................................................... 366

4.2. Ultzera gastroduodenala (ultzera peptikoa).......................................... 367

4.3. Urdaileko minbizia..................................................................................... 368

 1. Hesteetako patologiak...................................................................................... 368

5.1. Xurgatze txarra........................................................................................... 368

5.2. Apendizitisa................................................................................................ 369

5.3. Kolon narritakorraren sindromea............................................................ 369

5.4. Dibertikulosia.............................................................................................. 370

5.5. Hesteetako kartzinoma.............................................................................. 370

 1. Gibeleko patologiak.......................................................................................... 371

6.1. Hepatitisa..................................................................................................... 371

6.2. Zirrosia......................................................................................................... 371

6.3. Kolezistitisa................................................................................................. 372

6.3.1. Litiasi biliarra.................................................................................... 372

7. Pankreako patologiak......................................................................................... 373

7.1.Pankreatitis akutua..................................................................................... 373

7.2.Pankreatitis kronikoa.................................................................................. 373

8. Peritoneoko patologiak...................................................................................... 373

8.1.Peritonitisa.................................................................................................. .373

9. Ondesteko eta uzkiko patologiak..................................................................... 374

9.1.Hemorroideak.............................................................................................. 374

9.2.Uzki-arteka................................................................................................... 375

10. Digestio-aparatuko beste sintoma batzuk.................................................... 375

 

GERNU-APARATUKO PATOLOGIAK

 

 1. Giltzurrunetako gutxiegitasuna...................................................................... 380
 2. Glomerulonefritisa............................................................................................. 381
 3. Giltzurrunetako litiasia...................................................................................... 381
 4. Giltzurrunetako tumoreak................................................................................ 382
 5. Gernu-aparatuko beste sintoma batzuk........................................................ 382

 

NERBIO-SISTEMAKO PATOLOGIAK

 

 1. Meningitisa................................................................................................... 387
 2. Garuneko hodietako istripua..................................................................... 388
 3. Alzheimerra.................................................................................................. 389
 4. Garuneko tumoreak.................................................................................... 390
 5. Garuneko paralisia...................................................................................... 390
 6. Parkinsona................................................................................................... 390
 7. Esklerosi anizkoitza.................................................................................... 391
 8. Nerbio-sistemako beste sintoma batzuk.................................................. 392

 

ODOLEKO PATOLOGIA

 

 1. Odoljarioak.................................................................................................... 395
 2. Anemia.......................................................................................................... 397
 3. Polizitemia.................................................................................................... 399
 4. Leuzemia...................................................................................................... 399
 5. Mononukleosi infekziosoa........................................................................ 400
 6. Tronbopenia edo tronbozitopenia............................................................ 400
 7. Tronbozitosia................................................................................................ 400
 8. Odoleko beste sintoma batzuk.................................................................. 400

 

BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………………………402

Oinarrizko edukia

Urtea
2015
Egileak
 • Imaz Bengoetxea, Ixa
Zuzenketak
IRALE-EIMA

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

olatz arroita prades
2019/04/11 21:08
Jarritako linkak ez du funtzionatzen.
Sonia
2021/03/16 12:44
Kaixo,

Liburu hau deskargatzea interesatzen zait