Gazteentzako informazioa

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Kalitate agiria

Sintesis Ed.eko liburuan oinarrituta.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 2

Urtea
2018
Egileak
 • Euskarara egokituta: Eider Abasolo Aldazabal
 • Información Juvenil
 • © M.ª Rosario Arcos Torrijos
 • © EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Zuzenketak
Irale R400 ikastaroan- EIMA
Familiak
Zikloak
Moduluak
Testu gehigarria

LA03-2019 Gazteentzako informazioa

Aurkibidea

AURKEZPENA........................................................4

 1. GAZTE INFORMAZIO ZERBITZUEN TESTUINGURUA.... 5
 2. Gazteentzako informazio-, orientazio- eta aholkularitza-prozesuen azterketa.... 8

1.1 Gazteriaren eremuko informazio-, orientazio- eta aholkularitza-prozesuak... 8

1.2 Gazte Informazio Zerbitzuen historia....................... 8

1.3 Gazteentzako informazioaren oinarri eta printzipioak: ERYCA gutuna.... 11

 1. Gazte Informazio Zerbitzuen antolaketa.................. 15

2.1 Gazteentzako informazioa gazteriaren politiketan........15

A) Zer dira gazteriaren politikak?................................... 15

B) Gazteriaren arloan Europan garatutako ekintzak........... 16

C) Espainiako estatuan garatutako gazteriaren inguruko ekintzak....... 18

2.2 Gazteriaren informazioaren esparru legegile eta arauemailea...... 19

A) Administrazio-prozedura........................................ 20

B) Datuen babesa..................................................... 20

2.3 Gazte Informazio Zerbitzuen tipologia...................... 22

 1. Gazteriaren errealitatearen profil psikosoziala........ 24

3.1 Gazteen jokaeremuen bereizgarritasun geografiko eta soziokulturalak.... 26

3.2 Gazteriari buruzko ikerketa sozialen teknikak...........28

A) Behaketa...............................................................28

B) Elkarrizketa...........................................................28

C) Eztabaida-taldea.....................................................29

d) Inkesta...................................................................29

3.3 Gazteei buruzko informazio- eta dokumentazio-iturriak..... 30

A) Gazteen behatokiak: INJUVEren behatokia...................30

B) Ikerketa soziologikoak.................................................31

C) Argitalpenak............................................................... 31

 1. ZERBITZUEN PLANIFIKAZIOA ETA KUDEAKETA....34
 2. Gazte Informazio Zerbitzuen kudeaketa....................37

1.1 Gazte Informazio Zerbitzuetako baliabide materialak...37

A) Elementu fisikoak................................................ 37

B) Informazio-espazioen antolaketa..........................38

1.2 Baliabide ekonomikoak...................................... 40

A) Aurrekontua.......................................................41

B) Diru-laguntzak................................................... 42

1.3 Gazte Informazio Zerbitzuetako giza baliabideak... 42

A) Koordinatzailea.................................................. 43

B) Gazte-informatzailea........................................... 43

C) Aholkulariak........................................................45

D) Berriemaileak.......................................................45

E) Gazte-Informatzaile profesionalen ikuspuntu profesionala.........46

1.4 Gazte Informazio Zerbitzuetako profesionalen arteko koordinazioa.... 50

A) Kultura................................................................ 50

B) Irakaskuntza........................................................ 51

C) Beste informazio- eta arreta-zerbitzu batzuk............ 51

 1. Gazteen esku-hartzea lanean...........................52

2.1 Informazioa, hornikuntza eta ekintzak.................52

2.2 Gazteentzako informazioa planifikatzea: plana, programa eta proiektua... 53

 1. Gazteentzako informazioa lantzea eta zabaltzea. 55

3.1 Gazteentzako informazio-kanpainen diseinua eta antolaketa.... 55

3.2 Gazteentzako informazioa sortzeko metodologia: hizkuntza adierazkorra... 58

3.3 Informazio-fitxak............................................ 60