Lanekiren logoa

Marketina merkataritzan

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 129

Aurkibidea

Aurkibidea

1. Marketin-kontzeptua eta funtzioak. 5

1. Marketin kontzeptua eta haren edukia. 5

1.2. Kontzeptuaren jatorria eta bilakaera. 6

1.3. Marketinak enpresan eta ekonomian dituen funtzioak. 7

1.4. Marketin motak. 8

1.5. Marketin-mixeko tresnak eta politikak. 12

1.6. Marketina enpresaren kudeaketan. 14

1.7. Enpresaren merkataritza-jardueraren orientazioa. 15

1.8. Enpresa baten marketin-sailaren antolamendua, hainbat irizpide kontuan hartuta. Egitura eta organigramak. 16

1.9. Marketinaren egungo joerak. Teknologia berrien aplikazioa. Marketina Interneten. 18

2. Merkatua eta enpresaren ingurunea. 24

2.1. Merkatua. Merkatuaren kontzeptua, haren ezaugarriak eta elementuak. Merkatuaren funtzioak. Merkatuaren mugak. 24

2.2. Merkatuen sailkapena hainbat irizpideren arabera. 26

2.3. Merkatuaren egitura: egungo merkatua eta merkatu potentziala. 29

2.4. Ingurunea eta enpresaren marketinaren gaineko eragina. 30

2.5. Mikroinguruneko aldagaiak. 30

2.6. Makroinguruneko aldagaiak. 31

2.7. Merkatuaren segmentazioa. Kontzeptua eta helburuak. Segmentazio- irizpideak eta estrategiak. 34

2.8. Produktu-posizionamendua. 38

2.9. Kontsumitzailearen portaeraren azterketa. 39

2.10. Azken kontsumitzailearen erosketa-erabakiaren prozesua. 42

2.11. Erosteko portaeraren barne-determinatzaileak. 44

2.12. Erosteko portaeraren kanpo-determinatzaileak. 47

2.12. Kontsumitzaile industrialaren erosketa-erabakiaren prozesua. 49

3. Merkataritza-ikerketa. 52

3.1. Enpresako informazio-beharra. 52

3.2. Informazio-iturriak: barnekoak eta kanpokoak, lehen mailakoak eta bigarren mailakoak. 52

3.3. Marketineko informazio-sistema (MIS) 55

3.5. Merkataritza-ikerketa. Kontzeptua eta ezaugarriak. 56

3.6. Merkataritza-ikerketako prozesu baten faseak. 57

3.7. Bigarren mailako informazio-iturriak. 59

3.8. Lehen mailako iturriak. Ikerketa kualitatiboko teknikak. 59

3.9. Lehen mailako iturriak. Ikerketa kuantitatiboko teknikak. 63

3.10. Datuen tratamendua eta analisia. 67

3.11. Txostena egitea eta emaitzak aurkeztea. 68

4. Produktuen politikak. 69

4.1. Produktua marketin-tresna gisa. 69

4.2. Produktuaren osagarriak. 70

4.3. Produktuen sailkapena hainbat irizpideren arabera. 70

4.4. Produktuaren dimentsioa. Produktu-zorroa. Produktuen datu-baseak. 73

4.5. Enpresa baten produktu/zerbitzu edo marken zorroaren azterketa. 77

4.6. Produktuaren bizi-zikloa. Kontzeptua eta faseak. 81

4.7. Produktuen politikako estrategiak. 83

4.8. Marketina zerbitzuei aplikatzea. Zerbitzuen kudeaketa eta estrategiak. 85

4.9. Marka, ontzia eta etiketa. Kontzeptua, xedea eta lege-arautzea. Marka motak. 88

5. Prezioa finkatzea. 96

5.1. Produktuaren prezioa marketin-tresna gisa. 96

5.2. Produktu baten prezioa baldintzatzen duten faktoreak. 98

5.3. Produktu edo zerbitzu baten prezioaren osagaiak. Kostuak eta marjinak. 101

5.4. Kostua abiapuntu hartuta prezioak finkatzeko metodoak. 107

5.5. Lehian oinarrituta prezioak finkatzeko metodoak. 109

5.6. Merkatuaren eskarian oinarrituta prezioak finkatzeko metodoak. 110

5.7. Prezio-politikako estrategiak. 111

5.8. Prezio psikologikoen estrategiak. 117

6. Banaketa hautatzea. 121

6.1. Merkataritza-banaketa marketin-tresna gisa. 121

6.2. Banaketa-kanalak. Kontzeptua, egitura eta motak. 122

6.3. Merkataritzako bitartekariak. 123

6.4. Handizkako merkatariak eta haren funtzioak. 124

6.5. Txikizkako merkataritza eta haren funtzioak. 124

6.6. Banaketa-kanala eta modua hautatzea baldintzatzen duten faktoreak. 126

6.7. Banatzeko merkataritza-moduak: denda independentea, elkartua eta integratua. 127

6.8. Merkataritzako bitartekotzako moduak. 134

6.9. Banaketa-estrategiak. 139

6.10. Banaketa-kostuak. Egitura eta kalkulua. 142

6.11. Salmenta-moduak. 143

7. Komunikazioa. 146

7.1. Komunikazioa marketin-tresna gisa. 146

7.2. Merkataritza-komunikazioko prozesua. Oinarrizko elementuak. 147

7.3. Komunikazio-mixa: motak eta moduak. 148

7.4. Komunikazio-politiken helburuak. 150

7.5. Publizitatea. 151

7.6. Publizitate-hedabideak eta euskarriak. 159

7.7. Publizitate-kanpainak. 162

7.8. Produktuaren briefinga. 168

7.9. Publizitatearen lege-arauketa. 170

7.10. Harreman publikoak. 172

7.10. Salmenta-sustapena. 175

7.11. Salmenta pertsonala. 178

7.12. Zuzeneko marketina. 179

7.13. Online marketina. 180

8. Merkataritza plangintzako prozesua. 182

8.1. Marketinaren plangintza: xedea eta helburuak. 182

8.2. Marketin-planaren ezaugarriak eta baliagarritasuna. 183

8.3. Marketin-planaren egitura. Hura lantzeko faseak. 185

8.4. Egoeraren analisia: barneko eta kanpoko analisia. AMIA analisia. 187

8.5. Lortu nahi diren helburuak finkatzea. 190

8.6. Marketin-estrategiak. 191

8.7. Marketin-mixeko ekintzak eta politikak definitzea. 194

8.8. Aurrekontua. 195

8.9. Marketin-plana gauzatzea. 197

8.10. Marketin-planeko politiken jarraipena. 199

 

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • Aitor Castaños Zarate
Zuzenketak
Dolaretxe Irale

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...