Lanekiren logoa

Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta higiene-prozesuak

Materiala

  • Prozesu fisiologikoak eta higiene-prozesuak irudi pertsonalaren alorrean

    Definizioz, higienearen helburua da osasuna zaintzea eta gaixotasunak prebenitzea.Osasunarekin zuzenean lotuta dago, eta, beraz, lan-eremuan, segurtasunarekin.Irudi pertsonalaren sektorean, higienea ez da soilik ikuspegi pertsonaletik bete beharrekoarau etiko bat; horrez gain, betebehar legal bat da higienea, lantokietan era askotako arriskuak prebenitzeko administrazio publikoek ezarritako arauetan xedatutakoa.

    Maramara* taldea itzulpen zerbitzuak 2022/07/21

Material osagarria