Lanekiren logoa

Esku-hartze sozialaren testuingurua

Esku-hartze sozialaren bidez, egoera ugaritan ematen da arreta pertsonei gizarteratzen laguntzeko asmoz, baina zertan datza eskuhartze soziala? Zehatzegiak izan gabe, honela defini daiteke esku-hartze soziala: behar bezala planifikatutako edozein ekintza edo ekintzamultzo, pertsonen edo taldeen kondizioak (bereziki, desabantaila sozialeko egoeran daudenen kondizioak) hobetzeko xedea duena. Beste galdera batzuek aztergaia hobeto ulertzen lagunduko digute: Zer dira gizarteratze- eta birgizarteratze-prozesuak? Zein dira pertsona edo talde hartzaileak? Nork gauzatzen ditu prozesuok? Nola, noiz eta non? Gizarteintegratzaileek zer eginkizun betetzen dute prozesuotan? Galdera horiei erantzuteak esku-hartzearen testuingurua zehazten lagunduko digu, eta, hain zuzen ere, horretan arituko gara liburu honetan.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 423

Aurkibidea

1. Integrazio eta bazterketa sozialeko prozesuak

2. Inklusio sozialaren eremuak

3. Gizarte-ekintzaren marko historiko, legal eta administratiboa

4. Dibertsitate funtzionala duten pertsonak

5. Nahasmendu mentalak dauzkaten pertsonak

6. Droga-mendekotasuna edo beste adikzio batzuk dauzkaten pertsonak

7. Arrisku sozialeko egoeran dauden familiak

8. Tratu txarrak eta babesgabetasuna familia-ingurunean

9. Arrisku sozialeko egoeran dauden familiei, adingabeei, emakumeei eta adinekoei arreta emateko baliabideak

10. Jatorrizko herrialdea, etnia edo kultura dela eta bazterketa soziala eta diskriminazioa pairatzeko arriskuan dauden pertsonak

11. Sexu-arrazoiengatik bazterketa soziala eta diskriminazioa pairatzeko arriskuan dauden pertsonak

Oinarrizko edukia

Esku-hartze sozialaren testuingurua
Urtea
2022
Egileak
  • Altamar. ISBN 978-84-15309-93-2
  • Itzulpena: maramara* taldea

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...