Instalazio domotikoak eta automatikoak konfiguratzea

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Kalitate agiria

Paraninfo ED Goi Mailako HZra egokitituta.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 191

Urtea
2017
Egileak
  • © Sergio Gallardo Vázquez
  • Argitaletxeko gerentea: María José López Raso
  • Argitaletxeko teknikari-taldea: Alicia Cerviño González, Nuria Duarte González
  • Eskuratzeen editorea: Carmen Lara Carmona
  • Ekoizpena: Nacho Cabal
Zuzenketak
Maramara Itzulpen Zerbitzuak
Azala
Ediciones Nobel
Familiak
Zikloak
Moduluak
Testu gehigarria

Paraninfo editorialari, itzulpena egiteko, materiala uzteagatik.

Aurkibidea

HITZAURREA. XI
ESKER ONA. XV
AURKEZPENA. XIII
1. Etxe digitalak, eraikin adimendunak eta
urbotika zure hirian 1
1.1. Sarrera eta atariko kontzeptuak. 2
1.1.1. Eraikina 3
1.1.2. Eraikin edo etxebizitza automatizatua 3
1.1.3. Domotika 4
1.1.4. Immotika 5
1.1.5. Eraikin edo etxe digitala 5
1.1.6. Eraikin edo etxe adimenduna .. . . . . . 7
1.1.7. Erabilitako beste hainbat termino 8
1.2. Automatizazio-sareen motak. 9
1.2.1. Kontrol-sarea edo sare domotikoa . 10
1.2.2. Datu- edo komunikazio-sarea 11
1.2.3. Multimedia-sarea . 13
1.2.4. Segurtasun-sarea 13
1.2.5. Bizitegi-pasabidea . 13
1.3. Automatizazioaren sektoreak, alorrak eta esparruak 14
1.3.1. Komunikazioak 15
1.3.2. Energia-efizientzia 16
1.3.3. Segurtasuna 17
1.3.4. Ingurunearen kontrola 18
1.3.5. Sarbide interaktiboa multimedia-edukietara 18
1.3.6. Aisia eta entretenimendua 19
1.4. Automatizazio-mailak . 19
1.4.1. Automatizazio-mailak CEDOM-AENOR etxeen arabera .19
1.4.2. Automatizazio-mailak telekomunikazioazpiegitura komunen erregelamenduaren arabera 24
1.5. Joerak: sektorearen etorkizuna . 26
KONTZEPTUEN MAPA . 29

AMAIERAKO JARDUERAK . 30
2. Automatizazio-instalazioak eta -gailuak 33
2.1. Instalazio automatizatu baten arkitektura . 34
2.1.1. Automatizazio-sistema bat osatzen duten elementuak .  34
2.2. Komunikazio-tipologiak . 36
2.2.1. Zentralizatua 36
2.2.2. Deszentralizatua . 37
2.2.3. Banatua edo hibridoa . 38
2.2.4. Mistoa edo hibridoa 39
2.3. Sentsoreak eta detektagailuak. 40
2.3.1. Eskuz eragiteko detektagailuak 41
2.3.2. Detektagailu magnetikoak 42
2.3.3. Ke- eta/edo su-detektagailua . 43
2.3.4. Gas-detektagailuak 44
2.3.5. Karbono monoxidoaren detektagailuak 44
2.3.6. Uholde-detektagailuak 44
2.3.7. Presentzia- edo mugimendu-detektagailuak (bolumetrikoak): (PIR) 45
2.3.8. Argitasun-detektagailuak (krepuskularrak) 45
2.3.9. Haize-sentsoreak (anemometroak) . 46
2.3.10. Tenperatura-sentsoreak eta -detektagailuak 47
2.3.11. Zelula fotoelektrikoak 48
2.3.12. Etxean eta immotikan erabiltzen diren beste
sentsore batzuk 49
2.3.13. Sentsore industrialak . 50
2.4. Eragingailuak. 56
2.4.1. Argiak . 56
2.4.2. Elektrobalbulak 65
2.4.3. Pertsianak eta olanak 66
2.4.4. Ekipo elektrikoen kontrola eta potentzia-kargak . 67
2.4.5. Abisuetarako gailuak: adarrak eta abisu argidunak 70
2.4.6. Bestelako eragingailuak 71

2.5. Sarea. 72
2.5.1. Komunikazio-topologiak . 72
2.5.2. Transmisio-bideak 76
2.6. Automatizazioaren merkatuko teknologiak . 81
KONTZEPTUEN MAPA . 84
AMAIERAKO JARDUERAK . 85
3. Aurrez programatutako
automatizazio-soluzioak 89
3.1. Merkatuko soluzioen aurkezpena . 90
3.1.1. Babes-zirkuituak, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoaren arabera . . . 90
3.2. Aurrez programatutako Simon VOX.2 zentrala . 90
3.2.1. Simon VOX.2 sistemaren egitura . 92
3.2.2. Nola elkarreragin telekontroleko zentralarekin? 100
3.2.3. Segurtasun pertsonala. Alarmak jasotzeko zentrala: segurtasun-modulua. . . . . 103
3.2.4. Pasabidea kanpoarekin eta Simon VIT@ gailuarekin 104
3.3. Schneider Electric etxearen Zelio Hogar. 107
3.3.1. Zelio Hogar eta Zelio Hogar GSM zentralen egitura . 109
3.3.2. Nola elkarreragin telekontroleko zentralarekin? . 115
3.3.3. Segurtasun pertsonala. Konexioa alarmak jasotzeko zentralarekin 117
3.3.4. Zelio Hogar sistema eta AENOR
EA0026:2006 espezifikazioa . 117
3.4. Aurrez programatutako bestelako automatizaziosoluzioak..118
3.4.1. Maior-Domo (Fagor) . 118
3.4.2. TYDOM 4000 (Delta Dore) . 120
3.4.3. Planner (Niessen-ABB) . 122
KONTZEPTUEN MAPA . 124
AMAIERAKO JARDUERAK . 125
4. Errele programagarrien bidezko
automatizazio-sistemak 127
4.1. Automata programagarrien aurkezpena. 128
4.1.1. Automata programagarri baten egitura . 129
4.2. Automata programagarrien programazio-lengoaia. 130
4.2.1. Lengoaia testuala: argibideen zerrenda (IL) . 131
4.2.2. Testu egituratuaren (ST) lengoaia . 132
4.2.3. Kontaktu-eskemen lengoaia grafikoa (LD) 132

4.2.4. Funtzio-diagramen lengoaia grafikoa (FBD) 132
4.2.5. Sekuentzien diagrama funtzionala (SFC) 132
4.3. Siemens etxearen LOGO! errele programagarria. 135
4.3.1. Eskura daitezkeen modeloak . 135
4.3.2. Zabaltze-moduluak 137
4.3.3. Komunikazio-moduluak 139
4.3.4. Bistaratzaileak . 140
4.3.5. LOGO! konektatzea . 140
4.3.6. LOGO! sarean . 145
4.4. Siemens etxearen LOGO! programatzea. 146
4.4.1. Integratutako pantaila erabiltzea 146
4.4.2. LOGO! Soft Comfort V7.03
erremintaren erabilera 149
4.5. Merkatuko beste errele programagarri batzuk . 152
4.5.1. Micro800 familia (Rockwell Automation) 152
4.5.2. Schneider Electric etxearen Zelio Logic 153
4.5.3. Omron etxearen ZEN . 155
4.5.4. Eaton-Moeller etxearen Easy 157
KONTZEPTUEN MAPA . 158
AMAIERAKO JARDUERAK . 159
5. Korronte garraiatzaileetan oinarritutako automatizazio-sistemak 161
5.1. Korronte garraiatzaileen sistemak. 162
5.1.1. X2D sistema (Delta Dore) 163
5.1.2. InOne sistema (Legrand) 163
5.1.3. X-10 sistema . 164
5.2. X-10 instalazioen informazio-formatua. 165
5.2.1. Informazioa X-10 sisteman kodetzea 165
5.2.2. X-10 telegramen eta aginduen formatua . 166
5.3. X-10 instalazioen topologia,
sinbologia eta osagaiak . 168
5.3.1. Zarata kentzekoak . 168
5.3.2. Iragazkiak, akoplagailuak eta iragazki akoplagailua . 169
5.3.3. Anplifikadoreak edo errepikagailuak . 171
5.3.4. Modulu transmisoreak edo kontrolagailuak 171
5.3.5. Hargailu-moduluak edo eragingailuak . 173
5.3.6. Banatze-moduluak edo noranzko bikoak . 176
5.4. X-10 instalazioen kontrol aurreratua. 177
5.4.1. Kontrol-zentralak, LCD maxikontroladoreak 178
5.4.2. Ukimen-pantailak: EyeTOUCH pantaila 178
5.4.3. Software bidezko kontrola 179
5.5. X-10 ekipamendua abian jartzea. 186
5.6. A-10 teknologia. 187

KONTZEPTUEN MAPA . 188
AMAIERAKO JARDUERAK . 189
6. Eremu-bus immotikoetan oinarritutako
sistemak: KNX busa 191
6.1. Eremu-busak immotikaren sektorean . 192
6.1.1. Automatizazio-sistema immotikoen aplikazioak . 192
6.2. KNX sistemaren jatorria. . 192
6.3. Bitarteko fisikoa eta konfiguratzeko modua KNX sisteman. . 195
6.3.1. Komunikazio-bide fisikoak . 195
6.3.2. Konfiguratzeko moduak 196
6.4. KNX sistemaren topologia . 197
6.4.1. Osagaia . 198
6.4.2. Linea 200
6.4.3. Eremua edo zona 201
6.4.4. Instalazio osoa 201
6.5. Helbideratzea eta komunikazio-protokoloa . 202
6.5.1. Helbide fisikoak . 202
6.5.2. Taldeko helbideak . 205
6.5.3. Osagaien aplikazioak, objektuak eta parametroak 208
6.6. KNX instalazio baten elementuak . 210
6.6.1. Kableak, konexioak, lotuneak eta markatzea211
6.6.2. Elikatze-iturria eta iragazkia edo bobina. . 214
6.6.3. Akoplagailu-modulua eta aplikazio-modulua 215
6.6.4. Lineako eta areako akoplagailuak 216
6.6.5. Komunikazioko interfaze-moduluak 217
6.6.6. Sentsoreak, detektagailuak, sakagailuak eta etengailuak 218
6.6.7. Eragingailuak . 219
6.7. KNX instalazio baten muntaketa eta konfigurazioa . 220
6.7.1. ETS4 softwarea 221
6.7.2. ETS3 vs ETS4 221

6.7.3. Hasierako urratsak . Datu-baseak eta gailuak inportatzea . 222
6.7.4. Lehendabiziko proiektua ETS4 softwarean 223
6.8. Beste sistema immotiko batzuk . 233
6.8.1. Ingenium etxearen BUSing® . 234
KONTZEPTUEN MAPA . 237
AMAIERAKO JARDUERAK . 238
7. Instalazio domotikoen eta automatikoen araudia 241
7.1. Egungo arau-esparruaren aurkezpena. . 242
7.2. Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. 242
7.2.1. ITC-BT-51 242
7.2.2. ITC-BT-25 247
7.3. Telekomunikazioko azpiegitura komunak . 247
7.4. Eraikingintzaren Kode Teknikoa . 249
7.4.1. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren egitura eta edukiak 250
7.4.2. Energia aurrezteko oinarrizko dokumentua (DB-HE) . 251
7.5. Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Erregelamendua.. 252
7.6. Energia-efizientziaren ziurtagiria. 254
7.7. Kableatu egituratua . 255
7.7.1. Kableatu egiturako sistemen topologia . 256
7.7.2. Kabletu egituratuko sistema baten elementuak 257
7.7.3. Alderdi teknikoak eta instalazio-arauak . . 261
7.7.4. Kableatu egituratuko sistemako instalazioak ziurtatzea. . 263
7.8. CE marka. 264
KONTZEPTUEN MAPA . 268
AMAIERAKO JARDUERAK . 269