Lanekiren logoa

Instalazio domotikoak eta automatikoak konfiguratzea

Paraninfo ED Goi Mailako HZra egokitituta.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 612

Aurkibidea

HITZAURREA. XI
ESKER ONA. XV
AURKEZPENA. XIII
1. Etxe digitalak, eraikin adimendunak eta
urbotika zure hirian 1
1.1. Sarrera eta atariko kontzeptuak. 2
1.1.1. Eraikina 3
1.1.2. Eraikin edo etxebizitza automatizatua 3
1.1.3. Domotika 4
1.1.4. Immotika 5
1.1.5. Eraikin edo etxe digitala 5
1.1.6. Eraikin edo etxe adimenduna .. . . . . . 7
1.1.7. Erabilitako beste hainbat termino 8
1.2. Automatizazio-sareen motak. 9
1.2.1. Kontrol-sarea edo sare domotikoa . 10
1.2.2. Datu- edo komunikazio-sarea 11
1.2.3. Multimedia-sarea . 13
1.2.4. Segurtasun-sarea 13
1.2.5. Bizitegi-pasabidea . 13
1.3. Automatizazioaren sektoreak, alorrak eta esparruak 14
1.3.1. Komunikazioak 15
1.3.2. Energia-efizientzia 16
1.3.3. Segurtasuna 17
1.3.4. Ingurunearen kontrola 18
1.3.5. Sarbide interaktiboa multimedia-edukietara 18
1.3.6. Aisia eta entretenimendua 19
1.4. Automatizazio-mailak . 19
1.4.1. Automatizazio-mailak CEDOM-AENOR etxeen arabera .19
1.4.2. Automatizazio-mailak telekomunikazioazpiegitura komunen erregelamenduaren arabera 24
1.5. Joerak: sektorearen etorkizuna . 26
KONTZEPTUEN MAPA . 29

AMAIERAKO JARDUERAK . 30
2. Automatizazio-instalazioak eta -gailuak 33
2.1. Instalazio automatizatu baten arkitektura . 34
2.1.1. Automatizazio-sistema bat osatzen duten elementuak .  34
2.2. Komunikazio-tipologiak . 36
2.2.1. Zentralizatua 36
2.2.2. Deszentralizatua . 37
2.2.3. Banatua edo hibridoa . 38
2.2.4. Mistoa edo hibridoa 39
2.3. Sentsoreak eta detektagailuak. 40
2.3.1. Eskuz eragiteko detektagailuak 41
2.3.2. Detektagailu magnetikoak 42
2.3.3. Ke- eta/edo su-detektagailua . 43
2.3.4. Gas-detektagailuak 44
2.3.5. Karbono monoxidoaren detektagailuak 44
2.3.6. Uholde-detektagailuak 44
2.3.7. Presentzia- edo mugimendu-detektagailuak (bolumetrikoak): (PIR) 45
2.3.8. Argitasun-detektagailuak (krepuskularrak) 45
2.3.9. Haize-sentsoreak (anemometroak) . 46
2.3.10. Tenperatura-sentsoreak eta -detektagailuak 47
2.3.11. Zelula fotoelektrikoak 48
2.3.12. Etxean eta immotikan erabiltzen diren beste
sentsore batzuk 49
2.3.13. Sentsore industrialak . 50
2.4. Eragingailuak. 56
2.4.1. Argiak . 56
2.4.2. Elektrobalbulak 65
2.4.3. Pertsianak eta olanak 66
2.4.4. Ekipo elektrikoen kontrola eta potentzia-kargak . 67
2.4.5. Abisuetarako gailuak: adarrak eta abisu argidunak 70
2.4.6. Bestelako eragingailuak 71

2.5. Sarea. 72
2.5.1. Komunikazio-topologiak . 72
2.5.2. Transmisio-bideak 76
2.6. Automatizazioaren merkatuko teknologiak . 81
KONTZEPTUEN MAPA . 84
AMAIERAKO JARDUERAK . 85
3. Aurrez programatutako
automatizazio-soluzioak 89
3.1. Merkatuko soluzioen aurkezpena . 90
3.1.1. Babes-zirkuituak, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoaren arabera . . . 90
3.2. Aurrez programatutako Simon VOX.2 zentrala . 90
3.2.1. Simon VOX.2 sistemaren egitura . 92
3.2.2. Nola elkarreragin telekontroleko zentralarekin? 100
3.2.3. Segurtasun pertsonala. Alarmak jasotzeko zentrala: segurtasun-modulua. . . . . 103
3.2.4. Pasabidea kanpoarekin eta Simon VIT@ gailuarekin 104
3.3. Schneider Electric etxearen Zelio Hogar. 107
3.3.1. Zelio Hogar eta Zelio Hogar GSM zentralen egitura . 109
3.3.2. Nola elkarreragin telekontroleko zentralarekin? . 115
3.3.3. Segurtasun pertsonala. Konexioa alarmak jasotzeko zentralarekin 117
3.3.4. Zelio Hogar sistema eta AENOR
EA0026:2006 espezifikazioa . 117
3.4. Aurrez programatutako bestelako automatizaziosoluzioak..118
3.4.1. Maior-Domo (Fagor) . 118
3.4.2. TYDOM 4000 (Delta Dore) . 120
3.4.3. Planner (Niessen-ABB) . 122
KONTZEPTUEN MAPA . 124
AMAIERAKO JARDUERAK . 125
4. Errele programagarrien bidezko
automatizazio-sistemak 127
4.1. Automata programagarrien aurkezpena. 128
4.1.1. Automata programagarri baten egitura . 129
4.2. Automata programagarrien programazio-lengoaia. 130
4.2.1. Lengoaia testuala: argibideen zerrenda (IL) . 131
4.2.2. Testu egituratuaren (ST) lengoaia . 132
4.2.3. Kontaktu-eskemen lengoaia grafikoa (LD) 132

4.2.4. Funtzio-diagramen lengoaia grafikoa (FBD) 132
4.2.5. Sekuentzien diagrama funtzionala (SFC) 132
4.3. Siemens etxearen LOGO! errele programagarria. 135
4.3.1. Eskura daitezkeen modeloak . 135
4.3.2. Zabaltze-moduluak 137
4.3.3. Komunikazio-moduluak 139
4.3.4. Bistaratzaileak . 140
4.3.5. LOGO! konektatzea . 140
4.3.6. LOGO! sarean . 145
4.4. Siemens etxearen LOGO! programatzea. 146
4.4.1. Integratutako pantaila erabiltzea 146
4.4.2. LOGO! Soft Comfort V7.03
erremintaren erabilera 149
4.5. Merkatuko beste errele programagarri batzuk . 152
4.5.1. Micro800 familia (Rockwell Automation) 152
4.5.2. Schneider Electric etxearen Zelio Logic 153
4.5.3. Omron etxearen ZEN . 155
4.5.4. Eaton-Moeller etxearen Easy 157
KONTZEPTUEN MAPA . 158
AMAIERAKO JARDUERAK . 159
5. Korronte garraiatzaileetan oinarritutako automatizazio-sistemak 161
5.1. Korronte garraiatzaileen sistemak. 162
5.1.1. X2D sistema (Delta Dore) 163
5.1.2. InOne sistema (Legrand) 163
5.1.3. X-10 sistema . 164
5.2. X-10 instalazioen informazio-formatua. 165
5.2.1. Informazioa X-10 sisteman kodetzea 165
5.2.2. X-10 telegramen eta aginduen formatua . 166
5.3. X-10 instalazioen topologia,
sinbologia eta osagaiak . 168
5.3.1. Zarata kentzekoak . 168
5.3.2. Iragazkiak, akoplagailuak eta iragazki akoplagailua . 169
5.3.3. Anplifikadoreak edo errepikagailuak . 171
5.3.4. Modulu transmisoreak edo kontrolagailuak 171
5.3.5. Hargailu-moduluak edo eragingailuak . 173
5.3.6. Banatze-moduluak edo noranzko bikoak . 176
5.4. X-10 instalazioen kontrol aurreratua. 177
5.4.1. Kontrol-zentralak, LCD maxikontroladoreak 178
5.4.2. Ukimen-pantailak: EyeTOUCH pantaila 178
5.4.3. Software bidezko kontrola 179
5.5. X-10 ekipamendua abian jartzea. 186
5.6. A-10 teknologia. 187

KONTZEPTUEN MAPA . 188
AMAIERAKO JARDUERAK . 189
6. Eremu-bus immotikoetan oinarritutako
sistemak: KNX busa 191
6.1. Eremu-busak immotikaren sektorean . 192
6.1.1. Automatizazio-sistema immotikoen aplikazioak . 192
6.2. KNX sistemaren jatorria. . 192
6.3. Bitarteko fisikoa eta konfiguratzeko modua KNX sisteman. . 195
6.3.1. Komunikazio-bide fisikoak . 195
6.3.2. Konfiguratzeko moduak 196
6.4. KNX sistemaren topologia . 197
6.4.1. Osagaia . 198
6.4.2. Linea 200
6.4.3. Eremua edo zona 201
6.4.4. Instalazio osoa 201
6.5. Helbideratzea eta komunikazio-protokoloa . 202
6.5.1. Helbide fisikoak . 202
6.5.2. Taldeko helbideak . 205
6.5.3. Osagaien aplikazioak, objektuak eta parametroak 208
6.6. KNX instalazio baten elementuak . 210
6.6.1. Kableak, konexioak, lotuneak eta markatzea211
6.6.2. Elikatze-iturria eta iragazkia edo bobina. . 214
6.6.3. Akoplagailu-modulua eta aplikazio-modulua 215
6.6.4. Lineako eta areako akoplagailuak 216
6.6.5. Komunikazioko interfaze-moduluak 217
6.6.6. Sentsoreak, detektagailuak, sakagailuak eta etengailuak 218
6.6.7. Eragingailuak . 219
6.7. KNX instalazio baten muntaketa eta konfigurazioa . 220
6.7.1. ETS4 softwarea 221
6.7.2. ETS3 vs ETS4 221

6.7.3. Hasierako urratsak . Datu-baseak eta gailuak inportatzea . 222
6.7.4. Lehendabiziko proiektua ETS4 softwarean 223
6.8. Beste sistema immotiko batzuk . 233
6.8.1. Ingenium etxearen BUSing® . 234
KONTZEPTUEN MAPA . 237
AMAIERAKO JARDUERAK . 238
7. Instalazio domotikoen eta automatikoen araudia 241
7.1. Egungo arau-esparruaren aurkezpena. . 242
7.2. Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. 242
7.2.1. ITC-BT-51 242
7.2.2. ITC-BT-25 247
7.3. Telekomunikazioko azpiegitura komunak . 247
7.4. Eraikingintzaren Kode Teknikoa . 249
7.4.1. Eraikingintzaren Kode Teknikoaren egitura eta edukiak 250
7.4.2. Energia aurrezteko oinarrizko dokumentua (DB-HE) . 251
7.5. Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko Erregelamendua.. 252
7.6. Energia-efizientziaren ziurtagiria. 254
7.7. Kableatu egituratua . 255
7.7.1. Kableatu egiturako sistemen topologia . 256
7.7.2. Kabletu egituratuko sistema baten elementuak 257
7.7.3. Alderdi teknikoak eta instalazio-arauak . . 261
7.7.4. Kableatu egituratuko sistemako instalazioak ziurtatzea. . 263
7.8. CE marka. 264
KONTZEPTUEN MAPA . 268
AMAIERAKO JARDUERAK . 269

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2017
Egileak
  • © Sergio Gallardo Vázquez
  • Argitaletxeko gerentea: María José López Raso
  • Argitaletxeko teknikari-taldea: Alicia Cerviño González, Nuria Duarte González
  • Eskuratzeen editorea: Carmen Lara Carmona
  • Ekoizpena: Nacho Cabal
Zuzenketak
Maramara Itzulpen Zerbitzuak
Azala
Ediciones Nobel

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...