Lanekiren logoa

Enpresa proiektua

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 365

Aurkibidea

 • MODULUAREN SARRERA
 • 1. ENPRESA-IDEIA MUGATZEA ETA BARNE-ANALISIA
  • Sarrera
  • 1.1. Kontzeptua eta enpresaren sailkapena
  • 1.2. Ekintzailea eta bere motibazioak
  • 1.3. Ideiak eta haien iturriak: ikuspegia
  • 1.4. Ideiaren zehaztapena: xedea
  • 1.5. Gutxieneko inbertsioei buruzko lehenengo hurbilketa
  • 1.6. Finantziazio-iturriei buruzko lehenengo hurbilketa
  • 1.7. Ideia nola babestu
  • 1.8. Sustatzaileen indarguneak eta ahulguneak
 • 2. EKONOMIA-SEKTOREEN ANALISIA: KANPO-ANALISIA
  • Sarrera
  • 2.1. Enpresa-ingurunea
  • 2.2. Zeharkako faktoreak
  • 2.3. Faktore zuzenak
  • 2.4. Arrakasta-faktore erabakigarriak
  • 2.5. AMIA azterketa
 • 3. MERKATU-IKERKETA
  • Sarrera
  • 3.1. Merkatua
  • 3.2. Merkatu-ikerketa
  • 3.3. Merkatu-ikerketaren sailkapena
  • 3.4. Informazioaren sailkapena
  • 3.5. Informazioa jasotzeko teknikak
  • 3.6. Ikerketa kualitatiboa
  • 3.7. Ikerketa kuantitatiboa
  • 3.8. Galdera-sorta
  • 3.9. Merkatu-ikerketaren estatistiko garrantzitsuenak
  • 3.10. Laginketa
  • 3.11. Merkatu-ikerketaren plangintza
 • 4. MARKETIN-PLANA
  • Sarrera
  • 4.1. Marketin-kontzeptua
  • 4.2. Marketin motak
  • 4.3. Marketin-estrategiak
  • 4.4. Produktua
  • 4.5. Prezioa
  • 4.6. Komunikazioa
  • 4.7. Banaketa
  • 4.8. Bezeroen arretarako zerbitzua
 • 5. ERAGIKETA-PLANA I: INBERTSIO-PLANA
  • Sarrera
  • 5.1. Plangintza: kontzeptua
  • 5.2. Plangintza egiteko arrazoiak
  • 5.3. Plangintza estrategikoa eta operatiboa
  • 5.4. Aurrekontuaren kontzeptua
  • 5.5. Aurrekontuaren ezaugarriak
  • 5.6. Aurrekontu nagusia: kontzeptua eta elementuak
  • 5.7. Inbertsioen aurrekontua
 • 6. ERAGIKETA-PLANA II: ERABILTZEKO AURREKONTUA
  • Sarrera
  • 6.1. Erabiltzeko aurrekontuaren kontzeptua
  • 6.2. Kostuen kalkulua
  • 6.3. Salmenten aurrekontua
  • 6.4. Salmenta-aurreikuspeneko teknikak
  • 6.5. Ekoizpen-programa
  • 6.6. Hornikuntza-aurrekontua
  • 6.7. Langileriarako aurrekontua
  • 6.8. Gastu orokorretarako aurrekontua
  • 6.9. Ekoizpeneko aurrekontua
  • 6.10. Laneko kapitala: zirkulazioko aurrekontu aktiboa
 • 7. ERAGIKETA-PLANA III: FINANTZA-AURREKONTUA
  • Sarrera
  • 7.1. Finantzaketa-iturriak
  • 7.2. Finantzaketa-iturriak aukeratzeko irizpideak
  • 7.3. Finantzaketa-iturri desberdinen analisia
 • 8. PROIEKTUAREN FINANTZA- ETA EKONOMIA-EBALUAZIOA
  • Sarrera
  • 8.1. Aurreikuspeneko finantzen egoera-orriak
  • 8.2. Aurreikuspeneko finantza-egoeren sentikortasuna aztertzea
  • 8.3. Inbertsioaren ebaluazioa
  • 8.4. Aurreikuspeneko finantzen egoera-orrien finantza-analisia
  • 8.5. Ekonomia-analisia
  • 8.6. Itopuntua edo errentagarritasun-muga
 • 9. ENPRESAREN ANTOLAMENDUA ETA LANGILE-HAUTAKETA
  • Sarrera
  • 9.1. Enpresaren antolakuntza-jarduera
  • 9.2. Enpresa-antolamenduaren oinarriak
  • 9.3. Antolamendu-egituraren elementuak
  • 9.4. Antolamendu-ereduak
  • 9.5. Antolakuntza-egituraren formalizazioa: organigrama
  • 9.6. Giza Baliabideen Saila
  • 9.7. Giza baliabideak planifikatu, bildu, hautatu eta sozializatzea
 • 10. ENPRESAREN LEGE-EGITURA
  • Sarrera
  • 10.1. Enpresariaren forma juridikoa
  • 10.2. Banakako enpresaria
  • 10.3. Nortasun juridikorik gabeko enpresari sozialak
  • 10.4. Merkataritza-baltzuak
  • 10.5. Ekonomia sozialeko enpresak
 • 11. PROIEKTUA ABIAN JARTZEKO ADMINISTRAZIO-IZAPIDETZEA
  • Sarrera
  • 11.1. Burokrazia ekidinezina
  • 11.2. Eraketa izapidetzea
  • 11.3. Estatuko ogasunaren aurrean egin beharreko administrazio-izapideak
  • 11.4. Gizarte Segurantzaren aurrean egin beharreko administrazio-izapideak
  • 11.5. Lan-agintearen aurrean egin beharreko administrazio-izapideak
  • 11.6. Udalaren aurrean egin beharreko administrazio-izapideak
  • 11.7. Higiezinak erosi edo alokatzearekin lotutako administrazio-izapideak
  • 11.8. Enpresaren irudi korporatiboarekin lotutako administrazio-izapideak
  • 11.9. Garatu beharreko jarduera motaren araberako administrazio-izapide espezifikoak
  • 11.10. Enpresa bat sortzeko izapideen ohiko hurrenkera

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2009
Egileak
 • <i>Proyecto empresarial</i>, Susana Fernández Cortes
Zuzenketak
Enara Azkue
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...