Lanekiren logoa

Instalazio domotikoak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 538

Aurkibidea

Esker onak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII
1. Etxebizitza adimenduna 1
1.1. Domotikarako sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. Behar berriak, irtenbide berriak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.2. Zertarako balio du domotikak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.3. Interfaze domotikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.4. Etxeko pasabidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.5. Zer eskatzen dute erabiltzaileek? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.6. Domotika, energia-eraginkortasuna eta etxeko ekologia . . 5
1.2. Komunikazio-protokoloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.1. Komunikazio-protokoloak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.2. ISO/OSI eredua eta TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.3. Informazio digitala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3. Sare domotiko baten egitura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1. Sistema zentralizatuak eta deszentralizatuak . . . . . . . . . . 11
1.3.2. Sistema kableatuak eta sistema programatuak . . . . . . . . 12
1.3.3. Topologiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.4. Sistema domotiko motak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4. Domotikaren aplikazio-eremuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.1. Aplikazio-eremuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.2. Domotika etxeko geletan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zabaldu ezagutza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. Sensoreak eta eragingailuak 27
2.1. Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2. Sensoreak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.1. Eskuz eragiteko sentsoreak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2.2. Termostatoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.3. Sentsore magnetikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2.4. Gas-detektagailuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2.5. Ke-detektagailuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2.6. Uholde-detektagailua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.7. Presentzia- eta mugimendu-sentsoreak (bolumetrikoak) . 32
2.2.8. Argitasun-sentsoreak (krepuskularrak) . . . . . . . . . . . . . . 34
2.2.9. Anemometroak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.10. Zelula fotoelektrikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2.11. Sentsoreak nodo domotiko batera konektatzea . . . . . . . 36
2.2.12. Sentsoreen sailkapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.13. Sinboloen taula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Eragingailuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.3.1. Argiztapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.3.2. Luminarientzako komunikazio-busa . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.3.3. Fluidoen kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3.4. Pertsiana eta toldoen kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.5. Ekipo elektrikoen kontrola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.6. Gailu ohartarazleak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.7. Sinboloen taula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. Automatismo kableatuak 51
3.1. Logika kableatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.1.1. Konexio-eskemak eta maniobra-eskemak . . . . . . . . . . . . . 52
3.1.2. Erreleak eta automatismoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1.3. Autokatigatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1.4. Automatismo tenporizadoredunak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2. Funtzio logikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.2.1. Booleren aljebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2.2. Karnaughen mapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1. Praktika profesionalak Ate automatikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2. Praktika profesionalak Aireztapen-sistema baten instalazioa . . . . 59

3.3. Praktika profesionalak Atetzar lerrakorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.4. Praktika profesionalak Motorrak abian jartzea . . . . . . . . . . . . . . 60
3.5. Praktika profesionalak ViaT duen autobideko langa . . . . . . . . . . 62
3.6. Praktika profesionalak Zaintzailedun aparkalekuko atea . . . . . . . 62
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4. Low cost domotika 65
4.1. Etxebizitzaren telefono bidezko kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.2. X10 instalazioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2.1. X10 bidezko komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2.2. Helbideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2.3. X10 moduluak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.2.4. Sinbologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.3. X10 komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.3.1. X10 erabiltzeko softwarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.3.2. EyeTouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.3.3. Arazoak konpontzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.4. Etxeko irrati-kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.1. Haririk gabeko X10ak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4.2. Irrati-kontroleko beste sistema batzuk . . . . . . . . . . . . . . . 78
Zabaldu ezagutza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.1. Praktika profesionalak Modulu baten helbidea hautatzea . . . . . . 81
4.2. Praktika profesionalak Gela bateko argiak piztea norbait
sartzean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5. KNX bus-sistema 85
5.1. Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.1.1. Aplikazioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
5.2. KNX instalazio baten funtzionamendua eta ezaugarriak . . . . . . . . 88
5.2.1. Gailuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.2.2. Nola funtzionatzen dute KNX gailuek? . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.2.3. Akoplagailu eta eragingailuak muntatzea . . . . . . . . . . . . . 94
5.2.4. Elikatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
5.2.5. Sinbologia eta irudikapena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.3. Sistemaren topologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.3.1. Helbide sikoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
5.3.2. Talde-helbideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
5.4. KNX komunikazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.4.1. Transmisio-bideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.4.2. Komunikazio-prozesua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.4.3. Busaren kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.4.4. Erroreen kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
5.4.5. Ezagutze-bilbeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Zabaldu ezagutza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
6. KNX instalazioak muntatzea
eta konfi guratzea 109
6.1. Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.2. Kapa sikoaren instalazioa KNX.TPn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.2.1. Aurrekableatua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.2.2. Instalazioa egiteko gidalerroak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.2.3. Eragingailuen egoera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6.2.4. Konexioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.2.5. Datu-pro la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.2.6. Instalazio-gidalerroak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.2.7. Gailuak markatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
6.2.8. Instalazioa probatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.3. Bus-instalazioaren babesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.4. Instalazioaren kon gurazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.4.1. Talde-helbideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.4.2. Funtzionamendu moduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.4.3. Softwarea KNXn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.4.4. ETSza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.4.5. ETS Softwarearen instalazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.4.6. Gailuen inportazioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.4.7. Proiektu bat sortzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.4.8. Programazioaren faseak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.5. Instalazio baten adibidea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.1. Praktika profesionalak Argiztapenaren instalazioa (I) . . . . . . . . . . 128
6.2. Praktika profesionalak Argiztapenaren instalazioa (II) . . . . . . . . . . 129

6.3. Praktika profesionalak Gas-alarmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.4. Praktika profesionalak Haizearen kontrako babesa toldoetarako
eta pertsianetarako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
6.5. Praktika profesionalak Irrati-maiztasun bidezko agintea eta kontrola . 131
6.6. Praktika profesionalak Beste instalazio batzuk . . . . . . . . . . . . . . 132
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7. Errele programagarriekiko domotika 137
7.1. Sarrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.1.1. Automata edo errele programagarri baten osagaiak . . . . . 138
7.1.2. Sistema domotiko zentralizatuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1.3. Errelea programatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.1.4. Errele programagarri baten zatiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.2. Zelio Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.2.1. KOP lengoaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.2.2. Zelio Logic programatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.3. LOGO! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.3.1. LOGO! muntatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.3.2. LOGO!-ren sarrerak eta irteerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.3.3. Beste automata batzuekin konektatzea . . . . . . . . . . . . . . 145
7.3.4. KNXrekin konektatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.4. Programación de LOGO! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.4.1. LOGO! muntatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7.4.2. Gailua bere bistaratze-pantailan programatzea . . . . . . . . . 149
7.4.3. PCaren bidez programatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Zabaldu ezagutza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
7.1. Praktika profesionalak Pertsianak kontrolatzea . . . . . . . . . . . . . . 157
7.2. Praktika profesionalak Berotegi bateko landareak ureztatzea . . . . 158
7.3. Praktika profesionalak Gas- eta uholde-alarmak kontrolatzea . . . . 160
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
8. Araudia eta segurtasuna 165
8.1. Instalazio domotikoen arau-esparrua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
8.1.1. Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa . . . . . . . . 166

8.1.2. Telekomunikazio Azpiegitura Komunak . . . . . . . . . . . . . . . 169
8.1.3. Arauak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
8.2. Domotika eta eraginkortasun energetikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
8.2.1. Eraikingintzaren Kode Teknikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
8.2.2. Eraikinetako Instalazio Termikoen Araudia (EITA) . . . . . . . . 171
8.3. Instalazio domotikoaren proiektua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8.3.1. Instalazioaren proiektua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
8.3.2. Instalazio-adibideak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
8.4. Laneko arriskuak eta haien prebentzioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
8.4.1. Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua . . . . . . . . . . . . . . 175
8.4.2. Norberaren burua babesteko ekipamenduak . . . . . . . . . . 175
8.4.3. Berariazko araudia. INSHTren gidaliburu teknikoak . . . . . . 175
8.4.4. Langileen eskubideak eta betebeharrak . . . . . . . . . . . . . . 176
8.4.5. Lan-arriskuen seinaleak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
8.4.6. Arrisku elektrikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.4.7. Irrati-maiztasunaren uhinen eraginpean egoteari
lotutako arriskuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
8.5. Ingurumena babestea eta kudeatzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.5.1. Hondakinak eta ontziak berreskuratzea . . . . . . . . . . . . . . 180
Galderak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Aplikazio-jarduerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • PARANINFO (Miguel Moro Vallina)
Zuzenketak
Elhuyar Fundazioa
Azala
Elhuyar Fundazioa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

error while rendering plone.comments