Lanekiren logoa

Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 2260

Aurkibidea

1. unitatea – GIZA BALIABIDEEN SAILA

1 >> Enpresa eta enpresa-antolakuntza

1.1 > Enpresaren baliabideak

1.2 > Enpresaren eremu funtzionalak: sail-banaketa

1.3 > Enpresaren organigrama

2 >> Giza baliabideen antolakuntza

3 >> Giza baliabideen saila

3.1 > Langileen kudeaketarekin lotutako zereginak eta atazak

3.2 > Langileen administrazioarekin lotutako zereginak eta atazak

4 >> Giza baliabideen kudeaketa-ereduak

 

2. unitatea – FUNTZIO ADMINISTRATIBOA GIZA BALIABIDEETAN

1 >> Langileen administrazioa

1.1 > Giza baliabideen saileko komunikazioa

1.2 > Langileak kontrolatzeko sistemak

2 >> Kalitate-protokoloak aplikatzea giza baliabideen kudeaketan

2.1 > Datuak babestea

2.2 > Ingurumena zaintzea

 

3. unitatea – LANGILEAK AUKERATZEA

1 >> Giza baliabideen plangintza: profil profesionala

2 >> Hautagaiak bilatzea

2.1> Barne- eta kanpo-bilaketa

2.2 > Giza baliabideak hautatzeko erakundeak eta enpresak

3>> Hautaketa-prozesuaren faseak

4>> Elkarrizketa hautaketa-tresna gisa

4.1> Elkarrizketa motak

4.2.> Elkarrizketaren faseak

 

4. unitatea – GIZA BALIABIDEEN TREBAKUNTZA

1 >> Trebakuntza-prozesua

1.1 > Langileen trebakuntzaren kontzeptua eta abantailak

1.2 > Trebakuntza-beharrak hautematea

1.3 >> Trebakuntza motak

2 >> Trebakuntza-politika

3 >> Trebakuntzarako laguntza ekonomikoak

3.1 > Hobariak izan ditzaketen enpresak

3.2 > Enpresa onuradunen betebeharrak

3.3 > Hobari-kredituaren zehaztapena

3.4 > Zentro berriak irekitzea eta enpresa berriak sortzea

3.5 > Gehieneko modulu ekonomikoak

3.6 > Baterako finantzaketa pribatua

 

5. unitatea – LANSARI-POLITIKA

1 >> Lansari-politika

1.1 > Lansari-politika konpentsazio osoaren eredu gisa

1.2 > Lansari-politikaren garrantzia

1.3 > Lansari-politikaren ezaugarriak

2 >> Barne-ekitatea: lanpostuen balorazioa (LB)

3 >> Kanpo-lehiakortasuna: soldata-galdeketak eta -azterketak

3.1 > Erreferentziako soldata-egitura

3.2 > Soldata-tarteko posizioa

3.3 >Ekitate-mapa

3.4 >Ekitate-kostua

4 >> Lansari-politika motibatzailea: jardunaren kudeaketa edo ebaluazioa

 

6. unitatea – JARDUNAREN EBALUAZIOA ETA KARRERA-PLANGINTZA

1 >> Jardunaren ebaluazioa

1.1 >> Jardunaren ebaluazioaren kontzeptua

1.2 >> Jardunaren ebaluazioaren onurak

1.3 >> Jardunaren ebaluazioaren faseak

2 >> Potentzialaren ebaluazioa

3 >> Karrera-plangintza

 

7. unitatea – ETIKA ETA ENPRESA

1 >> Enpresa komunitate eta subjektu moral gisa

1.1 > Enpresa pertsonen komunitate gisa

1.2 > Enpresako interes-taldeak

2 >> Enpresa-etika

2.1 > Enpresa-etikaren beharra

2.2 > Enpresa-etikaren kontzeptua

2.3 > Enpresaren kudeaketa etikoa

2.4 > Etikoki kudeatzeko tresnak

2.5 > Enpresa etikoki kudeatzea lehia-abantaila gisa

3 >> Irudi korporatiboa

 

8. unitatea – ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOA (ESK)

1 >> Erantzukizun sozial korporatiboa (ESK)

1.1 >> Erantzukizun sozial korporatiboaren alderdiak

1.2 > Erantzukizun sozial korporatiboaren esparruak

2 >> Erantzukizun sozial korporatiboari buruzko araudia

2.1 > Esparru unibertsaleko araudia

2.2 > Europako araudia

2.3 > Esparru nazionaleko araudia

2.4 > Erantzukizun sozial korporatiboaren kalitateari buruzko araudia

3 >> Erantzukizun sozial korporatiboa eta giza baliabideen politika

3.1 > ESKaren ekintzak gizarte-arloaren kudeaketan

3.2 > ESKa giza baliabideetan ezartzea

3.3 > Balantze soziala

4 >> Erantzukizun sozial korporatiboko jardunbide egokiak

 

9. unitatea – GIZA BALIABIDEEN PLAN ESTRATEGIKOA

1 >> Plangintza estrategikoa

2 >> Giza baliabideen plangintza estrategikoa

2.1 > Enpresaren printzipio estrategikoen azterketa

2.2 > Abiaburuko egoeraren azterketa

2.3 >Giza baliabideen estrategia

2.4 > Helburu orokorrak eta jarduketa-proiektuak

3 >> Giza baliabideen plan estrategikoa gauzatzea

3.1 > Jarduketa-proiektuen diseinua

3.2 > Proiektuak martxan jartzea

3.3 > Proiektuak gauzatzea

3.4 > Proiektuen kontrola eta balorazioa

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2013
Egileak
  • Miguel Iglesias, Francisco Lobato, Javier Tejedo. MacMillan Profesional
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza eta Teknologia

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...