Lanekiren logoa

Giza baliabideak ostalaritzan

Liburu honek Ostalaritzako Giza Baliabideak lanbide-moduluko edukiak garatzen ditu, turismo-ostatuak kudeatzeko goi-mailako Lanbide Heziketakoa, Ostalaritza eta Turismo lanbide-familiakoa.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 57

Aurkibidea

 1. Lanpostuen definizioa eta langileen hautaketa             1

1.1.      Lanpostuak definitzeko metodoak ostalaritzako eta turismoko enpresetan            2

1.1.1.    Lanpostua.............................................................................. 2

1.1.2.     Profil profesionala.................................................................. 4

1.1.3.     Profesiograma....................................................................... 6

1.1.4.    Lanpostuak definitzearen helburuak........................................ 7

1.1.5.     Lanpostuak definitzeko metodoak.......................................... 8

1.2       Langileen hautaketa....................................................................... 10

1.2.1.    Hautagaien iturriak............................................................... 10

1.2.2.    Langileak hautatzeko metodoak.......................................... 14

1.3.      Erantzukizun-arloak ezartzea, mendeko langileen zereginak eta egitekoak  22

1.3.1.     Talde profesionala............................................................... 22

1.3.2.      Mendeko langileen zereginak eta egitekoak......................... 24

Kasu praktikoak................................................................................... 38

Mapa kontzeptuala............................................................................... 43

Azken ariketak…..................................................................................... 44

 1. Plantillen plangintza: Langileak aurreikusteko prozesuak          49

2.1.        Turismo-ostatuko enpresetako langileak planifikatzea................... 50

2.1.1.    Plantillak planifikatzeko beharra............................................ 52

2.1.2.     Plantillen plangintzaren helburuak........................................ 52

2.1.3.     Langileen plangintzaren abantailak....................................... 52

2.2.      Langileen aurreikuspen-prozesuak diseinatzea............................... 53

2.3.      Lan-denborak neurtzea eta ebaluatzea.......................................... 54

2.4.      Plantilla kalkulatzea txanda-erregimenean...................................... 64

2.5.      Mailak esleitzea............................................................................. 65

2.6.      Langileak planifikatzeko eta aurreikusteko tresnak eraginkortasunez erabiltzea.       66

2.7.      Saileko arduradunen iritziak errespetatzea eta baloratzea............... 67

2.8.      Ostatuaren esparruko printzipio deontologiko bereizgarriak............ 69

Kasu praktikoak.................................................................................... 71

Mapa kontzeptuala................................................................................ 73

Azken ariketak...................................................................................... 74

 1. Giza baliabideen plangintza                                         81

3.1.      Laneko araudia.............................................................................. 82

3.1.1.    Laneko betebeharrak......................................................... 83

3.1.2.     Laneko eskubideak............................................................ 83

3.1.3.     Lan-kontratua.................................................................... 84

3.1.4.     Langilearen prestakuntza................................................... 85

3.1.5.     Probaldia.......................................................................... 86

3.1.6.     Soldata............................................................................. 86

3.1.7.    Lanaldia............................................................................. 87

3.1.8.     Gaueko lana eta txandakako lana....................................... 87

3.1.9.     Atsedenak......................................................................... 89

3.1.10.     Jaiak................................................................................. 89

3.1.11.    Baimenak.......................................................................... 89

3.1.12.     Urteko oporrak.................................................................. 91

3.2.      Zuzendaritzako teknikak................................................................ 92

3.2.1.     White eta Lippit................................................................. 92

3.2.2.      Douglas McGregor............................................................ 92

3.2.3.     Rensis Likert...................................................................... 94

3.2.4.     Robert Blake eta Jane Mouton........................................... 95

3.2.5.     Gary Ouchi........................................................................ 97

3.3.      Langileak kudeatzeko tresnak........................................................ 99

3.3.1.     Estilo edo sistema autokratikoei edo autoritarioei lotutako kudeaketa-tresnak. 99

1.1.1.      Egungo teoria humanista edo integralei lotutako kudeaketa- tresnak.         99

1.1.2.     Estilo desberdinei lotutako zuzendaritza-teknikak............... 100

1.2.      Komunikatzeko teknikak, jarraibideak eta informazioa hartu eta igortzekoak        101

1.2.1.     Komunikazioko tresnak...................................................... 104

1.3.      Parte-hartzea sustatzea, mendeko langileen ideiak, iritziak eta iradokizunak ematea… 105

1.4.      Egitekoak eta laneko planak esleitzea........................................... 106

1.5.      Erabakiak hartzea......................................................................... 107

1.6.      Motibazioa. Ekoizpenaren politika pizgarriak diseinatzean............. 110

1.6.1.     Ekoizpenaren politika pizgarriak diseinatzea........................ 111

Kasu praktikoak................................................................................... 114

Mapa kontzeptuala.............................................................................. 116

Azken ariketak..................................................................................... 117

 1. Langileen integrazioa                                                  121

2.1.      Giza baliabideen antolaketaren definizioa eta helburuak................ 122

2.1.1.     Enpresa-antolakunde motak.............................................. 124

2.1.2.     Egitura antolatzaileak......................................................... 124

2.2.      Langile berrien harrera-eskuliburuak arloaren edo sailaren

arabera....................................................................................... 128

2.3.      Egokitzapen-programak diseinatzea............................................. 131

2.3.1.     Egokitzapen- edo harrera-programa baten faseak.............. 131

2.3.2.      Harreran inplikatutako langileak.......................................... 133

2.3.3.      Mentorearen figura............................................................ 133

2.4.      Prestakuntza-programak............................................................... 134

2.4.1.     Prestakuntza-plan bat egiteko metodologia........................ 135

2.5.      Langileak integratzera egokitutako komunikazio- eta

motibazio-teknikak....................................................................... 138

2.5.1.     Iradokizunen postontzia.................................................... 139

2.5.2.      Barne-buletinak.................................................................. 140

2.5.3.      Langilearen webgunea....................................................... 140

2.5.4.     Giza baliabideak ostalaritzan............................................... 141

2.5.5.     Komunikazio-sistema integrala.......................................... 143

2.5.6.     Zuzendaritza-estiloari buruzko inkestak.............................. 144

2.6.      Ibilbide-plana............................................................................... 145

Kasu praktikoak.................................................................................. 147

Mapa kontzeptuala.............................................................................. 151

Azken ariketak..................................................................................... 152

 1. Langileen zuzendaritza                                               157

1.1.      Eginkizun adierazgarrienak, sailen arabera.................................... 158

1.2.      Definizioa eta mendeko langileen artean esleitzea......................... 162

1.3.      Ordutegien eta egun libreen koadranteak egitea.......................... 164

1.3.1.     Txandak egitea.................................................................. 165

1.4.      Oporren egutegia planifikatzea...................................................... 167

1.5.      Egoeraren araberako lan-gatazkak ebaztea................................... 169

1.5.1.     Gatazka kolektiboa............................................................. 169

1.5.2.     Enpresako gatazka............................................................. 170

1.5.3.     Gatazka saihestea.............................................................. 173

1.6.      Negoziazioa................................................................................. 175

Kasu praktikoak................................................................................... 178

Mapa kontzeptuala.............................................................................. 180

Azken ariketak..................................................................................... 181

 1. Ostatuko giza baliabideei aplikatutako psikologia     187

2.1.      Lidergoa...................................................................................... 188

2.1.1.    Lidergoaren berezko zereginak........................................... 191

2.2.      Profesionaltasuna........................................................................ 191

2.3.      Motibazioa................................................................................... 195

2.4.      Adimen emozionala.................................................................... 202

2.5.      Autokontzientzia......................................................................... 206

2.6.      Autokontrola............................................................................... 208

2.7.      Enpatia........................................................................................ 213

6.8.  Gizarte-trebetasunak ..............................................................................

215

Kasu praktikoak................................................................................... 220

Mapa kontzeptuala.............................................................................. 222

Azken ariketak..................................................................................... 223

 

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Giza baliabideak ostalaritzan
Urtea
2023
Egileak
 • Argitaletxea: Paraninfo
 • Jatorrizko liburuaren ISBN-a: 978-84-283-4451-7
 • Jatorrizko izenburua: Recursos Humanos en el Alojamiento
 • Egilea: María Gema Morales Caraballo
 • Itzulpena: Euskalgintza Bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...

Víctor Perez Susaeta
2023/10/24 11:07
Egun on.
Dagoeneko argibidean agertzen diren UD 4-5-6 ez daude eskuragai. Posiblea da hiru unitate hauek eskuratzea?
Eskerrik asko