Komunikazioa eta bezeroaren arreta.

Jakinbaik ziurtatutako fitxategia

Kalitate agiria

Komunikaziorik gabe ez dago gizarterik. Mezua bidali eta jasotzeko unean biltzen diren zenbait elementuren (ahozkoak, bokalak, bisualak) batura gisa ulertu behar dugu komunikazioa.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Deskarga kopurua: 12

Urtea
2018
Egileak
  • María García-Saúco Hijano
  • Macmillan Education
  • Itzulpena: Euskalgintza
Familiak
Zikloak
Moduluak
Testu gehigarria

LA 02-2018 Komunikazioa eta bezeroaren arreta

Aurkibidea

AURKIBIDEA

 Komunikazioa ulertzeko alderdi orokorrak   

1  >> Zer da komunikazioa?          

2  >> Komunikazioan esku hartzen duten elementuak                

3  >> Komunikazio-prozesuaren etapak              

4  >> Komunikazioaren helburuak              

5  >> Akatsak komunikazioan              

6  >> Oztopoak komunikazioan           

7  >> Komunikazio eraginkorra         

1. Ahozko komunikazio presentziala                

1  >> Zer da ahozko komunikazio presentziala?       

1.1  > Ahozko komunikazio presentzialaren ezaugarriak               

1.2  > Ahozko elementu paralinguistikoak                    

1.3  > Ahozko komunikazio presentzialaren oinarrizko printzipioak           

2. Ahozko komunikazio presentziala osatzen duten elementuak               

2.1  > Elementu bisualak       

2.2  > Elementu bokalak        

2.3  > Ahozko elementuak         

3  >> Ahozko komunikazio presentzialaren prozesua    

3.1  > Prozesuaren etapak komunikazioan         

3.2  > Ahozko komunikazio presentzialaren oztopoak      

3.3  > Ahozko komunikazio presentzialaren arazoen konponbideak       

4  >> Jendaurrean hitz egiteko teknikak             

5  >> Irudi pertsonalerako teknikak           

6  >> Ahozko komunikazio presentzialaren formak    

6.1  > Banako ahozko komunikazioaren formak   

6.2  > Taldeko ahozko komunikazioaren formak              

Ahozko komunikazio ez-presentziala                                   

1  >> Zer da ahozko komunikazio ez-presentziala?          

2  >> Telefono bidezko komunikazioa         

2.1  > Telefono-elkarrizketa baten egitura orokorra              

2.2  > Telefono bidezko arretaren osagaiak. Esamolde egokiak                

2.3  > Kortesia telefono bidezko komunikazioetan        

2.4  > Dei-kategorien tratamendua        

2.5  > Deien konfidentzialtasuna        

3  >> Telefonia-sareak       

4  >> Telefonogunea. Telefono-aurkibidearen erabilera       

5  >>Bideokonferentzia  

5.1  > Bideokonferentzia egin ahal izateko elementu edo gailu teknikoak      

5.2  > Skype                                                                                                            

5.3  > Web-mintegia                                                                                                   

Enpresa-antolamendua                                                                                                     

1  >> Enpresa-erakundeak     

1.1  > Enpresa-erakundea: kontzeptua eta sailkapena               

1.2  > Enpresa-erakundeen helburuak                                                                           

1.3  > Enpresa-erakundeen elementuak                                                                         

2  >> Enpresa-erakundearen

2.1  > Zuzendaritza. Kontzeptua eta funtzioak                                                               

2.2 >Antolamendua. Enpresa-erakundeak: kontzeptua eta motak. Sailak eta arlo    funtzionalak

> Plangintza. Kontzeptua eta sailkapena                                                                 

2.3 > Antolamendua. Enpresa-erakundeak: kontzeptua eta motak. Sailak eta arlo    funtzionalak   

2.4  > Kontrola. Kontzeptua. Kontrolaren etapak eta teknikak                              

3  >> Antolamendu-ereduak eta horien fluxu-diagramak                       

3.1  > Antolamendu lineala edo hierarkikoa                                                                   

3.2  > Antolamendu funtzionala edo Taylor-ena                                      

3.3  > Antolamendu lineala eta aholkularitzakoa (staff)                        

3.4  > Batzorde bidezko antolamendua                                                                         

3.5  > Antolamendu matriziala                                                                                      

Enpresa-komunikazioa eta irudi korporatiboa                                                    

1  >> Komunikazioa enpresan                                                   

2  >> Komunikazio motak enpresan                                                   

2.1  > Barne-komunikazioa enpresan                                                                            

2.2  > Kanpo-komunikazioa enpresan                                                                            

3  >> Bisiten harrera. Gizarte-trebetasunak eta protokoloa enpresan                     

4  >>  Identitate eta irudi korporatiboa erakundeetan                                       

4.1  > Identitate korporatiboa enpresan                                                                        

4.2  > Irudi korporatiboa enpresan                                                             

Idatzizko komunikazioa                                                                                                      

1  >> Idatzizko komunikazioa. Ezaugarriak eta baldintzak                         

1.1  > Idatzizko komunikazioaren abantailak eta desabantailak. Ohiko akatsak    

1.2  > Testu bat prestatu eta idazteko etapak                                                              

1.3  > Enpresagintzan eta merkataritzan erabilitako testuen ezaugarriak           

2    >>  Gramatikako eta ortografiako arauak                                 

2.1  > Gramatika                                                                                                       

2.2  > Ortografia                                                                                                    

2.3  > Puntuazio-ikurrak                                                                                         

2.4  > Paragrafoak eta orrien formatua                                                                 

3    >>  Siglak eta laburdurak                                                    

4    >>   Testu-tratamendurako tresnen bidez idaztea                                         

5    >>  Testuak zuzentzeko tresnak                                        

>> Idazkietan irudi korporatiboa transmititzeko teknikak. Paper-gauza korporatiboak    

uxue Itoiz
2018/09/09 19:00
Irakaslea naiz eta ezin dut edukia ikusi
Uxue Aranburu
2018/09/10 22:44
Kaixo! Nik arazo berdina daukat, ezin dut edukirik ikusi ezta deskargatu ere.
Laneki Jakinbai
2018/09/10 22:58
Ikasmaterial hsu erabiltzeko irakaslea rols izsn behar duzu eta familia arloa aukeratuta zure profilean.
Uxue Aranburu
2018/09/10 23:23
KOnponduta. Mila mila esker!
Oihana Mendizabal
2018/09/11 13:59
Kaixo, ni ere irakaslea naiz eta ezin dut ez ikusi ezta deskargatu ere. Profileko datuak non ikusi ditzakedan ere ez dakit!
Karen Bereciartua Oarbeaskoa
2018/09/30 19:25
Kaixo:

Irakaslea naiz eta ezin dut material hau ikusi.
Laneki Jakinbai
2018/09/30 19:30
Kaixo; Ikasmaterial hau jaisteko irakasle rola izan beharduzu. Zuen perfilean duzue aldaketa egiteko aukera. Gero guk baieztatu eta erabilia ahal izango duzue ikasmaterial hau.