Lanekiren logoa

Laneko prestakuntza eta orientabidea: Galdetegiak

MACMILLAN Profesional argitaletxeko testu-liburuko galdetegia.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 147

Aurkibidea

Hitzaurrea. 8

 

1. UNITATEA: LAN ZUZENBIDEA.. 9

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 9

1. ZUZENBIDEA. 11

2. ESTATUAREN BOTEREAK. 11

3. LAN ZUZENBIDEA. 12

4. LAN ZUZENBIDEAREN ITURRIAK. 14

5. LAN-ARAUDIAREN HIERARKIA. 14

6. LAN-ARAUAK APLIKATZEKO PRINTZIPIOAK. 15

7. LAN-ARLOKO AUZITEGIAK. 15

8. LAN-ADMINISTRAZIOA. 16

9. LANGILEAREN ETA ENPRESABURUAREN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK. 16

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 17

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 19

APLIKATZEKO.. 21

ZURE INGURUNEAN.. 23

ZURE LANBIDE-ARLOA. 23

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 24

 

2. UNITATEA: LAN-KONTRATUA.. 26

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 26

1. LAN-KONTRATUA. 28

2. LAN-KONTRATU MOTAK. 29

3. ENPLEGU-AGENTZIA PRIBATUAK ETA ALDI BATERAKO LANEKO ENPRESAK. 32

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 33

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 35

FINKATZEKO.. 35

APLIKATZEKO.. 37

ZURE INGURUAN.. 39

ZURE LANBIDE-ARLOA. 39

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 40

 

3. UNITATEA: LANALDIA ETA ORDAINSARIA.. 43

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 43

1. LANALDIA ETA LAN-ORDUTEGIA. GAUEKO LANA ETA TXANDAKAKOA. 45

2. APARTEKO ORDUAK. 46

3. LAN-ATSEDENALDIAK. 46

4. ORDAINDUTAKO BAIMENAK, LANALDIA LABURTZEA ETA LANEKO JAIEGUN ORDAINDUAK  47

5. LAN-EGUTEGIA. 48

6. SOLDATA. 48

7. SOLDATAZ KANPOKO OSAGARRIAK. 49

8. LANBIDE ARTEKO GUTXIENEZKO SOLDATA. 49

9. SOLDATAREN BERMEAK. 50

10. SOLDATAK BERMATZEKO FUNTSA (FOGASA) 50

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 52

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 54

FINKATZEKO.. 54

APLIKATZEKO.. 56

ZURE INGURUAN.. 58

ZURE LANBIDE ARLOA. 58

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 59

 

4. UNITATEA: NOMINA. KASU PRAKTIKOAK. 61

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 61

1. NOMINA. 63

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 67

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 73

FINKATZEKO.. 73

APLIKATZEKO.. 75

ZURE INGURUAN.. 75

ZURE LANBIDE-ARLOA. 76

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 76

 

5. UNITATEA: LAN-KONTRATUA ALDATZEA, ETETEA ETA AZKENTZEA.. 78

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 78

1. LAN KONTRATUA ALDATZEA. 80

2. LAN-KONTRATUA ETETEA. 81

3. LAN-KONTRATUA AZKENTZEA. 81

4. KITAPENA. 82

AZKEN KASUEN ERANTZUNAK. 83

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 87

FINKATZEKO.. 87

APLIKATZEKO.. 90

ZURE INGURUAN.. 92

ZURE LANBIDE-ARLOA. 93

ZERTAN HUTS EGIN DUGU.. 94

 

6. UNITATEA: GIZARTE SEGURANTZA.. 96

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 96

1. GIZARTE SEGURANTZA. 98

2. GIZARTE SEGURANTZAREN PRESTAZIO KONTRIBUTIBOA. 99

AZKEN KASUEN ERANTZUNAK. 100

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 105

FINKATZEKO.. 105

APLIKATZEKO.. 106

ZURE INGURUNEAN.. 109

ZURE LANBIDE-ARLOA. 110

ZERTAN HUTS EGIN DUGU.. 110

 

7. UNITATEA: ORDEZKARITZA ENPRESAN ETA NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA.. 112

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 112

1. ENPRESABURUAREN ZUZENDARITZA-BOTEREA. 114

2. LANGILEEN ORDEZKARIAK HAUTATZEKO HAUTESKUNDE-PROZESUA. 114

3. LANGILEEN ORDEZKARIEN ETA ENPRESA-BATZORDEEN LAN-ESKUMENAK ETA LAN-BERMEAK  115

4. ENPRESABURUEN ELKARTEAK. 115

5. LAN-GATAZKAK. 116

6. HITZARMEN KOLEKTIBOA. 116

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 119

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 122

FINKATZEKO.. 122

APLIKATZEKO.. 123

ZURE INGURUNEAN.. 125

ZURE LANBIDE-ARLOA. 126

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 126

 

8. UNITATEA: LANTALDEAK. 128

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 128

1. LANTALDEA. 130

2. LANTALDEAREN OINARRIAK. 131

3. JARDUN-TALDEA ETA LANTALDEA. 131

4. JARDUN-TALDEAREN ETA LANTALDEAREN EZAUGARRIAK. 134

5. LANTALDEEN GARAPENAREN ETAPAK. 135

6. LANTALDEKO KIDEEK IZAN BEHARREKO EZAUGARRIAK. 135

7. ROLAK LANTALDEETAN.. 136

8. LANTALDEEN SAILKAPENA. 136

9. TALDE-DINAMIKA. 136

10. TALDE-DINAMIKARAKO ETA TALDEAK ZUZENTZEKO TEKNIKAK. 137

11. KOMUNIKAZIOA LANTALDEAN.. 137

AZKEN KASUEN ERANTZUNAK. 138

AMAIERAKO ARIKETEN ERANTZUNAK. 140

FINKATZEKO.. 140

APLIKATZEKO.. 142

ZURE INGURUNEAN.. 144

ZURE LANBIDE-ARLOA. 144

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 144

 

9. UNITATEA: GATAZKAK ETA KONPONBIDEAK. 146

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 146

1. GATAZKA. 148

2. LAN-GATAZKA MOTAK ETA GATAZKEN ITURRIAK. 148

3. LAN-GATAZKAK KONPONTZEKO PROZESUAREN ETAPAK. 149

4. LAN-GATAZKEN KUDEAKETA. 151

5. NEGOZIAZIOA. 152

6. NEGOZIATZEKO TAKTIKAK. 154

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 155

GATAZKAREN ETAPAK ETA NEGOZIATZEKO TEKNIKAK. 155

FINKATZEKO.. 157

APLIKATZEKO.. 159

ZURE INGURUNEAN.. 161

ZURE LANBIDE-ARLOA. 161

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 161

 

10. UNITATEA: LAN-MERKATUA ETA LANA TOPATZEA.. 163

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 163

1. LAN-MERKATUA ETA LANA BILATZEKO PROZESUA. 165

2. AUTOANALISIA. 166

3. INFORMAZIO-ITURRIAK. 166

4. LANGILE-HAUTAKETA. 167

AZKEN KASUEN ERANTZUNAK. 171

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 174

FINKATZEKO.. 174

APLIKATZEKO.. 177

ZURE INGURUNEAN.. 178

ZURE LANBIDE-ARLOA. 178

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 179

 

11. UNITATEA: LANA ETA OSASUNA.. 181

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 181

1. LANA OSASUNA ETA LAN-INGURUNEA. 183

2. LANAREN, OSASUNAREN ETA LAN-INGURUNEAREN ARTEKO LOTURA. 183

3. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA: ARAUDIA. 184

4. LAN-ARRISKUAK. 184

5. LANAK ERATORRITAKO KALTEAK. 184

6. PREBENTZIO-TEKNIKAK. 185

7. LANGILEEN ETA ENPRESABURUEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK, PREBENTZIOAREN ARLOAN   186

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNA. 187

AMAIERAKO ARIKETEN ERANTZUNAK. 190

FINKATZEKO.. 190

APLIKATZEKO.. 192

ZURE INGURUNEAN.. 194

ZURE LANBIDE ARLOA. 195

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 195

 

12. UNITATEA: ARRISKUEN  AZTERKETA  ENPRESAN.. 197

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 197

1. PREBENTZIO- ETA BABES-NEURRIAK. 199

2. SEGURTASUN-BALDINTZEN ONDORIOZKO LAN-ARRISKUAK. 199

3. INGURUNE-ARRISKUAK. 200

4. NORBERA BABESTEKO EKIPAMENDUAK. 202

5. LAN-KARGAREN  ETA LAN-ANTOLAKETAREN ONDORIOZKO ARRISKUAK (arrisku psikosozialak) 203

6. SEGURTASUN-SEINALEAK. 204

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 205

ARRISKUAK LANLEKUETAN.. 205

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 208

FINKATZEKO.. 208

APLIKATZEKO.. 209

ZURE INGURUNEAN.. 212

ZURE LANBIDE-ARLOA. 212

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 212

 

13. UNITATEA: PREBENTZIOAREN KUDEAKETA.. 214

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 214

1. PREBENTZIO-EKINTZA ENPRESAN.. 216

2. PREBENTZIO-EKINTZAREN ANTOLAKUNTZA. 216

3. LANGILEEN ORDEZKARIAK PREBENTZIOAREN ARLOAN.. 217

4. AUTOBABES-PLANA. 218

5. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIORAKO ERAKUNDEAK. 218

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 219

AMAIERAKO ARIKETEN ERANTZUNAK. 221

FINKATZEKO.. 221

APLIKATZEKO.. 223

     ZURE INGURUNEAN.. 225

ZURE LANBIDE-ARLOA. 226

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 226

 

14. unitatea: LEHEN LAGUNTZAK. 228

IRADOKIZUN DIDAKTIKOAK. 228

1. LEHEN LAGUNTZAK. 230

2. ENPRESAREN BOTIKINA. 231

3. LEHEN LAGUNTZETARAKO TEKNIKAK. ISTRIPU OHIKOENAK. 231

4. NOLA JOKATU ZAURITUAK KONORTEA GALDU BADU.. 232

5. ZAURITUAK GARRAIATZEA. 234

AMAIERAKO KASUEN ERANTZUNAK. 235

AZKEN ARIKETEN ERANTZUNAK. 237

FINKATZEKO.. 237

   APLIKATZEKO.. 238

ZURE INGURUNEAN.. 240

ZURE LANBIDE-ARLOA. 241

ZERTAN HUTS EGIN DUGU?. 241

 

Urtea
2015
Egileak
  • Joseba Gorostidi diego
Zuzenketak
IRALE-EIMA

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...