Lanekiren logoa

Biltegia

Hondakin-kontrola. Metal astunak sedimentuetan: kalteak, analisia eta kudeaketa
Zurgintza-elementuak
Kontu-ikuskaritza I
Segurtasun- eta alarma-sistemak
Linea analogikoaren interfazea eta telefoniaren oinarriak
Industria-higienea. Norberaren babeserako ekipoak
Zerez eginda dago komunikazioa? Berbalak ez diren hizkuntzak eta baliabideak
Materialen erresistentzia. Ariketak
Merchandising-a
Kontabilitate orokorra
Modulazioa eta erroreen tratamendua
Babes Giroko Soldadura. Ariketak
Barne-instalazio elektrikoak
Arrainen hazkuntza
Telekomunikazioetako azpiegitura komuna (TAK) oinarrizko telefonian (OT) eta zerbitzu integratuetako sare digitalean (ZISD)
Oinarrizko Curriculum Diseinuak
Ile-tratamenduak
Obra-zuinketak
Moluskuen hazkuntza
Orrazkerak, akaberak eta orrazkera bilduak
Manikurako eta pedikurako oinarrizko teknikak
Motorraren sistema osagarriak
Transmisio- eta balazta-sistemak
Erosotasun- eta segurtasun-sistemak. Ed. Paraninfo
Megafonia-instalazioak
EXCEL 2003 funtzio aurreratuak
Ikerketa epidemiologikoak
Omron automata programagarriak. Praktikak.
Elektroteknia: Ariketa ebatzien bilduma
Soldadura giro naturaleko atmosferan, elektrodo estaliarekin. Ariketak
Metal eraikuntzen mekanizazioa. Praktikak
Metal-eraikuntzen proiektuen garapena. Dokumentazio teknikoa
Heidenhain CNC
Digestio-aparatua. Ariketak
Ibilgailuen egitura elementuak
Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak
Gainazalen prestaketa, txukunketa eta leunketa
Arrisku fisikoak: Zarata
Zahartzaroa, gaixotasuna eta ezgaitasuna
Esekidura, direkzioa, trenen geometria eta gurpilak
Komunikazioaren oinarrizko jarraibideak eta sistema alternatiboak
AutoCAD 2000. Lehen urratsak
Akuikulturako produkzio-prozesuaren antolamendua
Marrazketa Teknikoa
Automaten programazioa (Omron)
Materiala 2007an sortu zen eta 2021ean eguneratu da.
Erabiltzaile anitzeko eta sareko informatika-sistemak
Gida Didaktikoa - Erabiltzaile anitzeko eta sareko informatika-sistemak
Lengoaia egituratuen programazioa
Diesel-sistema osagarriak
Kontabilitate orokorra eta diruzaintza
Fiskalitatea
Adierazpen plastikoa
ISBN -13: 978-84-691-2614-1
Kontabilitatea eta fiskalitatea
Haurren autonomia
Ilearen kolore aldaketak
Amadeus programa. Apunteak
Estetika hidrotermala. Arlo praktikoa
Elektrohigadura
Gida Didaktikoa - Ingurune grafikoetako aurkezpen zerbitzuen diseinua eta gauzatzea
Makillajea. Dekoraziozko Estetika Pertsonala
Pneumatikaren aplikazioak
Pigmentuen mikroezarpenaren aurreko makillaje-teknikak
Hutsegite moduen eta haien eraginen analisia
Kosmetologia
Anatomia
Eraikuntzako lanen arriskuen ebaluazioa eta prebentzioa egiteko gida teknikoa
Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak
Prebentziorako ohar teknikoak
Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan
Jatetxean eta tabernan zerbitzua antolatzea. Zerbitzu bereziak eta menuak eta kartak planifikatzea.
Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak
Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan
Kontu-ikuskaritza II
Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza
Europar Batasuneko koadernoak. CE marka
Instalazio automatizatuak etxebizitza eta eraikinetan
Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa
Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea
Erradiazio ez-ionizatzaileak
Ekipo elektronikoen mantentzea
Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura
Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak
Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak
Hiri-antolamendua
Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I
Automatismo Elektrikoak, Pneumatikoak eta Hidraulikoak
Industria komunikazioak
Elektroestetika
Depilazioa
Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria
Ur bero sanitarioko instalazioak
Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (2010ean eguneratua)
Logika digitala eta mikroprogramagarria (2008)
Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea
Estetika integraleko prozesuetako diagnostikoari eta “protokoloari” buruzko oharrak
Adierazpena eta komunikazioa
Finantza-kudeaketa II
Pigmentuen mikroezarpena
Elektrohidraulika eta hidraulika proportzionala
Pneumatika apunteak